Tilgjengelige tomter for utvikling av næringsareal

Levanger, Verdal og Inderøy
Type lokale: Næringstomt
Kvm: 0-1000
Ledig fra: D.d.
Utleier/selgerbedrift: Berg Eiendom
Vi har byggeklare tomter for utvikling av næringsareal, ta kontakt dersom dette er et ønske/ behov for din virksomhet.

Tomtene er beliggende på:
Levanger - Røstad, Mule og Rinnleiret
Verdal - Venusvegen 7
Inderøy - Røra Næringspark

Kontaktinformasjon
Navn: Odd Einar Aarmo
E-post: aarmo@bergeiendom.as
Telefon: 40283096