Ansatte og styret

Innherred Næringsforening består administrativt av tre erfarne ansatte i administrasjonen, i tillegg til et aktivt styre.

Vår organisasjon består av medlemmer innenfor en stor variasjon fagfelt og bedrfitsstørrelser. Næringsforeningens jobb er å ivareta alle bedriftenes interesser, og tilby arenaer for utvikling og vekst, innovasjon og kompetanseheving.For å kunne svare opp våre medlemmers behov på best mulig måte, har vi organisert flere fagråd:

- Fagråd for Reiseliv og Opplevelser
- Fagråd for Bygg- og Anlegg
- Fagråd for Sentrum
- Fagråd for Storhandel

Ansatte

Våre tre ansatte kommer fra forskjellig bakgrunn, med svært bred erfaring. Dagens Innherred Næringsforening er et resultat av en fusjon av Verdal Næringsforum, hvor Ingrid Dahl Furunes var daglig leder og Kjersti Fikse var markeds- og kommunikasjonsleder, og Næringsforeningen i Levanger hvor Arild Klokkerhaug var daglig leder. 

 

Fikse fortsatte i tilsvarende funksjon mens Furunes og Klokkerhaug gikk ved fusjonen over i rollene som henholdsvis daglig leder og næringspolitisk leder.

I tillegg til sine overordna roller, jobber alle tre dynamisk som prosjektledere for stort og smått gjennom året.

 

En grunntanke i fusjonen er å ta utgangspunkt i to meget solide næringsforeninger og sammen skape en ny, enda bedre utgave.

Ingrid Dahl Furunes
Ingrid Dahl Furunes
Daglig leder
942 38 060

Ingrid har bakgrunn i innovasjon, ledelse og utvikling. Ingrid brenner for å bruke sitt engasjement og sin kunnskap til å skape verdier, bygge broer og knytte næringslivet, kommunen og lokalsamfunnet enda tettere sammen. 

Arild Klokkerhaug
Arild Klokkerhaug
Næringspolitisk leder
918 67 676

Arild har sin bakgrunn i blant annet Innovasjon Norge, som innovasjonsrådgiver og prosjektleder forsterket distriktssatsing. Før det har han lang fartstid med 19 års internasjonal ledererfaring fra europeiske bedrifter og organisasjoner i Asia og Norge. 

Kjersti Fikse
Kjersti Fikse
Markeds- og kommunikasjonsleder
924 60 177

Kjersti har hentet sine erfaringer fra medieverden. Hun har jobbet som journalist i TV, radio og avis. I tillegg jobbet hun i sju år som tillitsvalgt på heltid, med styreverv i Norsk Journalistlags landsstyre.

Styret 2022 – 2023

Det sittende styret består av en sammensetning av styrene fra Næringsforeningen i Levanger og Verdal Næringsforum. Sammensetningen av styremedlemmer favner et bredt spekter av bransjer og fagområder, og styrets målsetning er å være et aktivt styre, som alltid er tett på det som skjer i Innherred Næringsforening. 
Inga Granlund
Inga Granlund
Styreleder
Kvernmo AS
404 98 286
Stein Roger Sundland
Stein Roger Sundland
Styremedlem
Master Stillas
908 42 646
Fredrik Holm Byre
Fredrik Holm Byre
Styremedlem
Berg Økonomi
995 85 792
Eivind Gynnild
Eivind Gynnild
Styremedlem
Stiklestad Hagesenter
Ida Kristin Johansen
Ida Kristin Johansen
Styremedlem
Hugos Tivoli
Ingunn Figenschou Eggen
Ingunn Figenschou Eggen
Styremedlem
Sparebank 1 SMN
Elin Sæteren
Styremedlem
Normilk
Svenn Robert Berg
Svenn Robert Berg
Vara styremedlem
Levanger Camping