Ansatte og styret

Innherred Næringsforening består administrativt av tre erfarne ansatte i administrasjonen, i tillegg til et aktivt styre.

Vår organisasjon består av medlemmer innenfor en stor variasjon fagfelt og bedrfitsstørrelser. Næringsforeningens jobb er å ivareta alle bedriftenes interesser, og tilby arenaer for utvikling og vekst, innovasjon og kompetanseheving.For å kunne svare opp våre medlemmers behov på best mulig måte, har vi organisert flere fagråd:

- Fagråd for Kreativ vekst, Opplevelser og Reiseliv
- Fagråd for Bygg- og Anlegg
- Fagråd for Sentrum
- Fagråd for Storhandel

Ansatte

Våre tre ansatte kommer fra forskjellig bakgrunn, med svært bred erfaring. Dagens Innherred Næringsforening er et resultat av en fusjon av Verdal Næringsforum og Levanger Næringsforening, og lederne i de to respektive foreningene, Ingrid Dahl Furunes og Arild Klokkerhaug, tok med seg massiv erfaring da de gikk videre i den nyslåtte foreningen i september 2022. De gikk da over i rollene som daglig leder og næringspolitisk leder for Innherred Næringsforening, med målsetning om å ta utgangspunkt i to meget solide næringsforeninger og sammen skape en ny, enda bedre utgave.

Med seg på laget hadde de Kjersti Fikse på kommunikasjon- og markedssida.

 

Ingrid Dahl Furunes
Ingrid Dahl Furunes
Daglig leder
942 38 060

Ingrid har bakgrunn i innovasjon, ledelse og utvikling. Ingrid brenner for å bruke sitt engasjement og sin kunnskap til å skape verdier, bygge broer og knytte næringslivet, kommunen og lokalsamfunnet i Verdal enda tettere sammen. 

Arild Klokkerhaug
Arild Klokkerhaug
Næringspolitisk leder
918 67 676

Arild har sin bakgrunn i blant annet Innovasjon Norge, som innovasjonsrådgiver og prosjektleder forsterket distriktssatsing. Før det har han lang fartstid med 19 års internasjonal ledererfaring fra europeiske bedrifter og organisasjoner i Asia og Norge. 

Kjersti Fikse
Kjersti Fikse
markeds- og kommunikasjonsleder
924 60 177

Kjersti har hentet sine erfaringer fra medieverden. Hun har jobbet som journalist i TV, radio og avis. I tillegg jobbet hun i sju år som tillitsvalgt på heltid, med styreverv i Norsk Journalistlags landsstyre.

Victoria Storstad
Victoria Storstad
Markedsfører
95439948

Victoria er ansatt i en meget spennende prosjektstilling. Tre bedrifter, Comfort S-Rør, Boligbyggelaget Midt og Sprek Treningssenter deler på Victoria som markedsfører, mens hennes formelle arbeidsgiver er Innherred Næringsforening. Dette er første gang vi tester en slik løsning, og evalueringen vil vise om det er noe som vil videreføres. Victoria kommer inn med utdannelse innenfor PR og kommunikasjon, og jobber i til sammen hundre prosent stilling fordelt på de tre arbeidsstedene.

Styret 2022 – 2023

Det sittende styret består av en sammensetning av styrene fra Næringsforeningen i Levanger og Verdal Næringsforum. Sammensetningen av styremedlemmer favner et bredt spekter av bransjer og fagområder, og styrets målsetning er å være et aktivt styre, som alltid er tett på det som skjer i Innherred Næringsforening. 
Kari Hynne Skjærpe
Kari Hynne Skjærpe
Styreleder
Berg Økonomi
932 15 078
Stein Roger Sundland
Stein Roger Sundland
Nestleder
Master Stillas
908 42 646
Fredrik Byre
Berg Økonomi
995 85 792
Eivind Gynnild
Stiklestad Hagesenter
Ida Kristin Johansen
Hugos Tivoli
Ingunn Figenschou Eggen
Sparebank 1 SMN
Svenn Robert Berg
Vara
Levanger Camping
Inga Granlund
Vara
Kvernmo