Styrekandidatlisten for Innherred

Velkommen til styrekandidatlisten for Innherred og Trøndelag, en database som presenterer potensielle styrekandidater med ulik kompetanse og bakgrunn – helt gratis og til fri benyttelse for næringslivet i regionen. Lista utarbeides i samarbeid med Steinkjer Næringsforening.
Målet med styrelisten er å bidra til å profesjonalisere styrearbeidet i regionens virksomheter. Dette vil vi få til gjennom å sørge for bedre mangfold ved eksterne styremedlemmer, økt kvinneandel, få inn flere yngre kandidater, samt personer med internasjonal erfaring i styrene.

Styrekandidatlisten kan på den ene siden være et nyttig verktøy for å identifisere og rekruttere dyktige styremedlemmer, men også et strategisk initiativ for å forbedre styringspraksiser, fremme mangfold og inkludering. På denne måten kan vi sikre at trønderske bedrifter er rustet for fremtidige utfordringer i et stadig skiftende forretningslandskap.

INF garanterer ikke for kandidatene, valgkomiteer anbefales å gjøre egne undersøkelser av hver kandidat.
Styrekandidatlisten for Innherred
I samarbeid med