HR og Lederforum

Også ledere har behov for kontinuerlig utvikling. Dette forumet gir deg som jobber innenfor HR og ledelse et levende nettverk med rom for diskusjon og læring.
Innherred Næringsforening anerkjenner leder- og HR-faget som avgjørende viktig for industri og næringsliv. For å styrke faget og legge til rette for felles læring og erfaringsutveksling, samt skape et nettverk for de av våre medlemmer som jobber direkte med HR og ledelse, har vi opprettet et samarbeidsforum.
Forumet kommuniserer kontinuerlig digitalt, og møtes fysisk ved behov. Gjennom HR- og lederfoumet vil INF blant annet arrangere skreddersydde kompetansetiltak og kurs.

Ønsker du å være en del av HR- og lederforumet?
Ta kontakt med Ingrid Dahl Furunes: ingrid@innherrednf.no