Medlem til medlem

Her får du som medlem anledning til å tilby eksklusive kampanjer på dine tjenester og produkter direkte og utelukkende til andre medlemmer av Innherred Næringsforening. 
Ta kontakt med oss på post@innherrednf.no for mer info eller innsendelse av materiell.