UNG i Næringslivet - Et aktivt, dynamisk og levende nettverk

Ung i Næringslivet er et nettverk for unge mellom 20-35 år, hvor fellesnevnerne er sosialisering og karrieremuligheter. 
 
Nettverket UNG i Næringslivet er et svar på et viktig behov som INF lenge har registrert blant medlemsbedriftene:
For å få unge mennesker til å jobbe, bo og leve på Innherred, trenger de et sosialt nettverk.

UNG i Næringslivet skal bidra til at nettverksmedlemmene:
  • Etablerer kontakt og bygger relasjoner med hverandre
  • Blir kjent med næringslivet på Innherred
  • Utvikles faglig og personlig gjennom sosiale og inspirerende arrangementer

UNG i Næringslivet skal være et ledd i rekrutteringen av nye Innherredsbygg. Vi bor i en attraktiv region med vekst – og det skal vi være med å fremme. 

Ønsker din bedrift å være sponsor av nettverket, eller bidra på annen måte?
Ta kontakt med daglig leder Ingrid Dahl Furunes i Innherred Næringsforening: 942 38 060

Har du ansatte som ønsker å være med på aktiviteter? 
Eller er du ung arbeidstaker selv, og vil være en del av nettverket?

Ta kontakt med arbeidsgruppas leder: Victoria Storstad: 954 39 948 

UNG i Næringslivet er også på Facebook.

Arbeidsgruppa

UNG i næringslivet er organisert som en egen gruppe under Innherred Næringsforening. 

Arbeidsgruppa består av unge, engasjerte og initiativrike arbeidstakere fra en rekke medlemsbedrifter. 

F.v.: Victoria Storstad (INF, leder av arbeidsgruppe),Lisbeth Stene Helgesen – Sparebank 1 SMN, Fredrik Feragen Fossum (Levanger Arena), Torine  Haugmark (GV reklame), Sofie Aarmo (Caverion), Sigrid Schiefloe (Kvernmo) Foran: Tommy  Muledal  (Prios). Ikke til stede: Mia Ibsen (Proneo)
F.v.: Victoria Storstad (INF, leder av arbeidsgruppe),Lisbeth Stene Helgesen – Sparebank 1 SMN, Fredrik Feragen Fossum (Levanger Arena), Torine Haugmark (GV reklame), Sofie Aarmo (Caverion), Sigrid Schiefloe (Kvernmo) Foran: Tommy Muledal (Prios). Ikke til stede: Mia Ibsen (Proneo)