Vår strategi

Innherred Næringsforenings visjon er å være solid organisasjon for gode resultat, en KANON for vekst i næringslivet på Innherred.
Vår misjon er å sikre styrket konkurransekraft hos våre medlemmer og økre regionens attraktivitet for næringsliv, arbeidstakere og investorer.
Våre mål settes for hvert år, og for å nå de mål vi setter oss, jobber vi etter en rekke hovedstrategier:

Kompetanse: Vi skal jobbe for å øke kompetansen og tilgangen til ressurser for våre medlemmer.
Arbeidsplassutvikling: Vi skal bidra til vekst i eksisterende bedrifter samt jobbe for nye etableringer og gründere.
Nettverk: Vi skal styrke nettverk og samarbeide lokalt og eksternt.
Omdømme: Vi skal styrke regionens omdømme som attraktiv og næringsvennlig.
Næringspolitikk: Vi skal drive aktiv næringspolitikk for bedre rammevilkår og nye næringsareal.

Våre forretningsområder er medlemspleie, samfunnspleie og myndighetspleie.