Våre fagråd

Vår medlemsmasse består av nærmere 400 bedrifter på Innherred, fra samtlige bransjer som er representert i vår region.
For at vi i Innherred Næringsforening skal kunne nå vår målsetning om å ivareta alle bransjer og fagområder, er det viktig at vi har en finger på pulsen der aktivitetene foregår - ute i felt.
For å kunne oppnå den nærheten, har vi organisert oss med fagråd som består av nøkkelpersoner fra hvert område. 

Fagrådene møtes jevnlig fysisk og har kontinuerlig digital kontakt. I tillegg inviteres fagrådslederne inn i forskjellige prosesser, slik at administrasjonen hele tiden settes i stand til å agere på vegne av helheten i medlemsmassen. Innretningen på de forskjellige gruppene har endret seg noe over årene. Det er signalene fra medlemmene våre som gir oss retningen for hvilke fagråd det er riktig å operere med.

Klikk på lenkene under for å lese mer om de forskjellige fagrådene.
Side Image

Bygg, anlegg og industri (BAI)

Innherred er tungt representert på den nasjonale arenaen for bygg, anlegg og industri. I Verdal ligger Norges tredje største industripark med over 200 bedrifter, hovedsakelig fra BAI samlet på Ørin og på Levanger ruver Norske Skog, for å nevne noen. 
Til fagrådet BAI
Side Image

Reiseliv og Opplevelser

Den kreative kraften er sterk på Innherred, med blant annet et fantastisk utvalg kulturelle tilbud, idrettslag, overnatting, arrangement- og reiselivstilbud. 
Til fagråd KOR
Side Image

Levende sentrum

Trivsel, bolyst og et levende sentrum er avgjørende for byutvikling. Innherred byr på et mylder av eksempelvis butikker, nisjebutikker, kjøpesenter, treningssenter og frisører, som alle representeres av fagrådet for levende sentrum. INF jobber for at regionens innbyggere skal bruke sine sentrum for ei bærekraftig fremtid.
Til fagråd Levende Sentrum
Side Image

Storhandel

Innherred er blant annet hjem til en av landets største samling bilforhandlere. I tillegg finner du en rekke betydelige aktører innefor bygghandel og andre. 
Til fagråd Storhandel