Våre fagråd

Vår medlemsmasse består av nærmere 400 bedrifter på Innherred, fra samtlige bransjer som er representert i vår region.
For at vi i Innherred Næringsforening skal kunne nå vår målsetning om å ivareta alle bransjer og fagområder, er det viktig at vi har en finger på pulsen der aktivitetene foregår - ute i felt.
For å kunne oppnå den nærheten, har vi organisert oss med fagråd som består av nøkkelpersoner fra hvert område. 

Fagrådene møtes jevnlig fysisk og har kontinuerlig digital kontakt. I tillegg inviteres fagrådslederne inn i forskjellige prosesser, slik at administrasjonen hele tiden settes i stand til å agere på vegne av helheten i medlemsmassen. Innretningen på de forskjellige gruppene har endret seg noe over årene. Det er signalene fra medlemmene våre som gir oss retningen for hvilke fagråd det er riktig å operere med.

Klikk på lenkene under for å lese mer om de forskjellige fagrådene.
Side Image

Bygg, anlegg og industri (BAI)

Innherred er tungt representert på den nasjonale arenaen for bygg, anlegg og industri. I Verdal ligger Norges tredje største industripark med over 200 bedrifter, hovedsakelig fra BAI samlet på Ørin og på Levanger ruver Norske Skog, for å nevne noen. 
Til fagrådet BAI
Side Image

Reiseliv og Opplevelser

Den kreative kraften er sterk på Innherred, med blant annet et fantastisk utvalg kulturelle tilbud, idrettslag, overnatting, arrangement- og reiselivstilbud. 
Til fagråd Reiseliv og Opplevelser