Årsrapport

Innherred Næringsforening har årsmøte i mars hvert år.
Her legges årsrapportene ut fortløpende, og kan lastes ned for gjennom lesing.