Pause Play
Top Image

Velkommen til Innherred Næringsforening

Bli medlem
Top Image

Velkommen til Innherred Næringsforening

Top Image

Velkommen til Innherred Næringsforening

Top Image

Velkommen til Innherred Næringsforening

Top Image

Velkommen til Innherred Næringsforening

Top Image

Velkommen til Innherred Næringsforening

Logo

SAMLENDE

INF skaper attraktive og relevante treffpunkt for våre medlemmer, for gjensidig erfaringsutveksling, læring og nettverksbygging. Vi jobber for et samhandlende, raust og inkluderende næringsliv, samt et heimkjært Innherred, fylt av bolyst og trivsel.

UTVIKLINGSORIENTERT

INF jobber for å gi våre medlemmer tilgang til ny kompetanse og kunnskap, slik at næringslivet på Innherred kan være i stadig utvikling. Vi jobber tett på myndigheter og autoriteter for å påse at forholdene legges til rette for nyskaping på Innherred.

MODIG

INF skal våge å tenke utenfor boksen. Vi våger å satse stort for våre medlemmer i prosjekter, arrangementer og treffpunkt. Vi skal være uredde på vegne av våre medlemmer, i møte med motstand og utfordringer. 

Side Image

Fagråd

INF favner et svært bredt næringsliv med mange bransjer, interesser og fagfelt. For å sikre at vi er best mulig orientert og har best mulig forutsetning for å dekke de behovene som våre medlemmer har, er vi organisert med en rekke fagråd. Fagrådene hjeper oss med å holde fingeren på pulsen hos hele vårt nedslagsfelt.
Les mer om våre fagråd her
Side Image

Medlemsfordeler

Det skal lønne seg å være medlem i Innherred Næringsforening. Med tung erfaring, bred kompetanse og et svært godt nettverk, ønsker vi å bista med det vi kan. Vi tilbyr ulike kompetansetiltak gjennom året, svarer opp medlemmers behov og jobber kontinuerlig for en styrket konkurransekraft på Innherred. 
Ved å være medlem i Innherred Næringsforening, blir du medlem i det viktigste nettverket for næring i vår region. 

På våre nettsider legger vi også til rette for at medlemmer kan tilby eksklusive tilbud til hverandre på medlem til medlem-seksjonen.
Bli medlem
Top Image

Medlemmene våre

INF har nærmere 400 medlemsbedrifter, og er med det Midt-Norges nest største næringsforening. Medlemsmassen er bredt sammensatt og består av bedrifter fra alle bransjer og alle størrelser. 
Et kjennetegn for Innherredsregionen er en enorm raushet og vilje til samarbeid. Gjennom året arrangerer Innherred Næringsforening en rekke treffpunkt og møteplasser med intensjon om felles læring og alliansebygging, og vi ser med glede at våre medlemsbedrifter svarer opp og responderer positivt på tilbudene.
Når vi fyller et lokale til randen med bedrifter fra mange forskjellige bransjer, og opplever en summing og erfaringsdeling i rommet - på tvers av både fag og konkurranse, da kjenner vi at det godt å være INF.
Medlemsoversikt