Høringer og offentlige brev

Innherred Næringsforening er høringsinstans i næringspolitiske saker. Vi erfarer at som en forening med stor ryggdekning blant næringslivet så har vi gjennomslagskraft og blir hørt. 
Her finner du høringsaker ferdig behandlet eller under behandling, samt offentlige brev som vi sender. 
Vi tar tak i saker som berører næringslivet og dens rammevilkår.
Har du spørsmål om behandling av tidligere høringssaker - ta kontakt

Høringssaker Verdal Kommune

Se mottatte høringssaker og Innherred Næringsforenings tilsvar.
Les mer

Høringssaker Levanger Kommune

Se mottatte høringssaker og Innherred Næringsforenings tilsvar.
Les mer

Andre høringssaker

Les mer

Uttalelser fra Innherred Næringsforening

Se offentlige uttalelser fra Innherred Næringsforening
Les mer

Ta kontakt

Har du innspill til en sak du vil vi skal ta opp, innspill til høringssaker eller har du spørsmål om behandling av tidligere høringssaker, ta kontakt: