Aker Solutions kjøper Vitec AS
Vitec har vært delvis eid av Aker Solutions siden oppstarten. Foto: Vitec

Aker Solutions kjøper Vitec AS

19. januar 2023 | Tekst : Kjersti Fikse
Vitec AS ble stiftet etter en omstillingsprosess i Aker Maritime i 2000. Nå blir bedriften kjøpt opp av Aker Solutions. 
Et sterkt motiv for å opprette Vitec var å bevare et etablert bredt fagmiljø med unik kompetanse. Mens 66% av eierstrukturen har ligget hos de ansatte og tidligere ansatte, har Aker Solutions hatt en eierandel på 34 prosent. Nå kjøper hjørnesteinsbedriften de resterende aksjene i Vitec AS i Verdal.

Det meldte Aker Solutions AS i ei pressemelding torsdag.

Langsiktig leverandør
 

Vitec har vært en leverandør gjennom en rammeavtale med definerte tjenester innenfor sine fag; NDT, sveiseteknisk, sveiseskole, dimensjonskontroll og sakkyndig virksomhet, skriver Aker Solutions i pressemeldinga.
 

- Med bakgrunn i de markedsbehovene som ligger foran oss, omstilling til fornybart marked og utviklingen og effektiviseringen av vår produksjon, mener vi at integrering av denne typen kompetanse som Vitec innehar inn i vår organisasjon er riktig. Vi gjør dette for å sikre teknologiutvikling, mer effektiv gjennomføring, og økt konkurransekraft, sier Sturla Magnus, som er konserndirektør og leder for Aker Solutions topsides and facilities segment.

Alle ansatte får tilbud om ansettelse
 

- Som en felles organisasjon vil vi være bedre i stand til å videreutvikle kompetanse og teknologi, samt at ressursutveksling med komplementære fagområder vil øke kapasitet og fleksibilitet i Aker Solutions. Vi gjennomfører dette som en virksomhetsoverdragelse av Vitec AS til Aker Solutions AS. Det betyr at alle ansatte får tilbud om ansettelse i Aker Solutions, sier Erik Stiklestad, verftsdirektør i Verdal i pressemeldinga. 

- Fremtidsrettet løsning
Driften i Vitec vil videreføres etter oppkjøpet, og alle forpliktelser knyttet til inngåtte kontrakter og pågående oppdrag vil bli ivaretatt. Det opplyser bedriften selv i en egen pressemelding i forbindelse med overtakelsen.

- Vi mener dette er en fremtidsrettet løsning som på en god måte ivaretar dagens aksjonærer og ansatte, og i tillegg et viktig bidrag til å styrke og videreutvikle fagkompetansen som i dag ligger i Vitec, sier styreleder Pål Hofstad og daglig leder Dagfinn Valstad i pressemeldingen.