Faste og direkte stillinger skal være hovedregel i norsk arbeidsliv
Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Pedersen varsler om endringer i arbeidsmiljøloven. Foto: Regjeringen.

Faste og direkte stillinger skal være hovedregel i norsk arbeidsliv

17. januar 2023
Regjeringa skjerper mulighetene for innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyråer.
At hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være faste stillinger, har vært forankra i arbeidsmiljølovens §14-9 siden 2004. Nå stremmer regjeringen inn reglene for innleie av arbeidskraft ved å legge til en setning om at ansettelsene også skal være direkte. De nye reglene fører til endringer i blant anna arbeidsmiljøloven, statsansatteloven og forskriften om innleie fra bemanningsbyrå.

Regjeringen meldte først om endringene i ei pressemelding 20. desember.

Stortinget har vedtatt forslaget som regjeringen la frem i juni i år. I tillegg innfører arbeids- og inkluderingsdepartementet forskrift om et geografisk avgrensa forbud mot innlede fra bemanningsbedrifter for byggenæringa. 

- Et sterkere arbeidsliv
- Med disse endringene blir det seriøse, ordna arbeidslivet sterkere, skriver arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Pedersen i pressemeldinga.

Målet til regjeringen er å få ned omfanget av innleid arbeidskraft og samtidig sikre flere rettigheter til innleide arbeidere. 

- Når hovedregelen i norsk arbeidsliv er hele, faste og direkte stillinger vil det gi et mer produktivt og konkurransedyktig samfunn. Med faste stillinger vil også bedriftene investere mer i kompetasne for de ansatte, og det vil kunne gjøre det lettere å rekrutterre flere ungdommer til enkelte bransjer, skriver ministeren i pressemeldingen.

Endringene

De nye reglene vil tre i kraft 1. april 2023, med overgansregler på noen områder. Dette blir nytt fra 1. april 2023:
- Muligheten til innleie når «arbeidet er av midlertidig karakter» blir oppheva. På enkelte områder vil det gjelde noen særregler.
- Det vil ikke lenger være lov å leie inn fra bemanningsbyrå til byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Forbudet mot innleie vil gjelde samtlige fag på byggeplasser, så lenge de er omfatta av de aktiviteter som omfattes av «bygningsarbeid» i forskrifta.
- Den innleide arbeiderens rett til fast ansettelse i innleierbedriften styrkes ved at innleie, etter avtale med tillitsvalgte også skal gi rett til fast ansettelse etter ei viss tid. Retten inntrer etter tre år. 
- En ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven presiserer og tydeliggjør den rettslige grensa mellom innleie og entreprise.

To unntak
- Det ene unntaket gjelder innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester. Slik innleie vil være tillatt når arbeidet er av midlertidig karakter. Arbeidsgiver skal drøfte behovet for innleie med de tillitsvalgte.
- Det vil gjelde et unntakt for innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som utfører rådgivnings- og konsulenttjenester. Slik innleie må gjelde et klart avgrensa prosjekt i bedriften som leier inn.