FRAMOVER: UNG i Næringslivet møter de enda yngre
Fredrik Feragen Fossum, Kim Mjønestrø og Victoria Storstad fra UNG i Næringslivet holdt det første av en rekke foredrag for elever ved Verdal videregående skole. Fotomontasje: Kjersti Fikse

FRAMOVER: UNG i Næringslivet møter de enda yngre

23. mai 2024 | Tekst : Kjersti Fikse
Torsdag gikk startskuddet for prosjektet FRAMOVER, hvor vårt fagråd UNG i Næringslivet møter ungdommen på videregående skole.
Prosjektet har til hensikt å vise ungdommen de mulighetene som finnes for et godt og rikt arbeidsliv på Innherred.

- Vi i arbeidsgruppa bytter litt på hvem som kommer til de forskjellige klassene. Det er lagt inn fire besøk på Verdal videregående i denne omgang, og det er utrolig givende å få lov til å møte ungdommen på deres arena, sier leder for arbeidsgruppen i UNG i Næringslivet (UiN), Victoria Storstad.

Rett yrkesvalg

«FRAMOVER – Drømmen og mulighetene» er en del av et større prosjekt rettet mot ungdom, kalt Rett Yrkesvalg, i regi Innherred Næringsforening. Fylkeskommunen har gått inn med støtte, og hovedprosjektet er delt opp i flere stolper. FRAMOVER, med  Verdal videregående skole og Levanger videregående skole, utgjør en av disse stolpene. Ifølge prosjektbeskrivelsen skal FRAMOVER synliggjøre mulighetene i vårt lokale arbeidsliv for ungdom slik at de får et bedre beslutninggrunnlag for valg av studieretning. 

For UiN er dette arbeidet litt på siden av det arbeidsgruppa gjør i vanlig drift. Samtidig kjente Storstad og resten av gruppa at prosjektet samsvarer så godt med deres verdier og målsetninger for regionen, at de valgte å ta en aktiv rolle.

- Det er så utrolig viktig å vise ungdommen hva vi har her i regionen. Få opp øynene deres for at det er fullt mulig å ha gode karrierer og gode arbeidsliv her, sier Victoria.

Med UiN i front
Daglig leder i Innherred Næringsforening, Ingrid Dahl Furunes, forklarer at prosjektet har ligget i støpeskjeen lenge, og at det er arbeidsgruppa i UiN har virkelig fått fart på sakene. UiN er et fagråd i Innherred Næringsforening og rapporterer direkte til Furunes.

- Engasjementet i gruppa er en fryd å se. De har et genuint mål om å skape verdier for unge arbeidstakere på Innherred, både i og utenfor arbeidstida. Med FRAMOVER fikk de presentert en mulighet, de fikk umiddelbart los og snekret sammen opplegget i gruppa. Det er utrolig artig å se at de er på det første skolebesøket i dag. Kort vei fra ide til gjennomføring, det er sånn vi liker det i INF, smiler Furunes.

Videre prosjekt
I klasserommet forteller arbeidsgruppa engasjert om Innherred. Viktigere er imidlertid de nære, personlige historiene de deler med rommet. Det fortelles åpent om veivalg som ikke ble riktig, om følelsen av å ikke høre til og om en søken etter veien framover.

- Vi bruker våre egne historier for å fortelle at veien inn til arbeidslivet ikke er snorrett, men full av omveier og uventede svinger. Til syvende og sist handler også historiene våre om å havne her på Innherred, og verdiene vi fant her, men vi prøver samtidig å vise ungdommene et litt større bilde, sier Storstad.

Videre framover
Oppstarten torsdag var bare første steg på veien. Fire nye besøk på Verdal videregående står for døra, og etter det vil samme runde gjentas i Levanger. Når skolebesøkene er gjennomført, er planen å ta prosjektet enda ett steg videre.

- Neste steg i prosjektet er under planlegging – da tenker vi å få elevene ut i Innherreds-bedrifter, sier Storstad.