Kronikk: Heia Innherred!
Vi i INF heier på Innherred i alt vi gjør, og gleder oss til å ta del i initiativet fra Verdal kommune. Kollage: INF

Kronikk: Heia Innherred!

15. februar 2023 | Tekst : Innherred Næringsforening
Overskrifta er et positivt utrop, og det er også tittelen på et samarbeidsprosjekt som Innherred Næringsforening er begeistret over å være en del av.
 
Prosjektet skal behandles i formannskapet 16. februar, og er per dags dato ikke vedtatt. Vi trenger imidlertid ikke noe vedtak for å allerede nå si at dette er et initiativ vi heier på, helt i tråd med tittelen.

Det er helt opplagt for oss i Innherred Næringsforening at vi skal være en del av et slikt prosjekt – dette er grunnleggende for våre verdier. Vi heier på Innherred hver dag og jobber kontinuerlig for vekst, utvikling og bærekraft.

Ifølge prosjektskissen, som INF har vært delaktig i utarbeidelsen av, beskrives den regionale veksten som vi nå opplever som meget positiv, men også utslagsgivende for noen utfordringer: For å møte det enorme behov for arbeidskraft i tiden fremover, må vi sørge for bærekraftig vekst.

Derfor har næringslivet og kommunene, på initiativ fra Verdal kommune og samkjørt med Innherred Næringsforenings egne verdier og strategier, samlet oss under fanen Heia Innherred!

Bæst i lag
Vi ønsker tilflytting til regionen, vi ønsker å skape bolyst og trivsel, vi ønsker at de som kommer hit for å jobbe, blir boende og ikke flytter videre og vi ønsker at utflytta Innherredbygg skal komme hjem. Alt dette skal prosjektet Heia Innherred! bidra til, ifølge målsetningene.

For å lykkes, må vi finne de gode løsningene lokalt og regionalt, og ikke minst må vi jobbe sammen – næringsliv, kommuner og samfunn.

Med Verdal kommune som lagleder i prosjektet, vil Innherred Næringsforening være med i teamet som skal jobbe for bærekraftig vekst på Innherred.

Verdal kommune har sett til gamle Verdal Næringsforums Heimkjært-kampanje når de har utarbeidet prinsippene som de tre hovedretningene i prosjektet bygger på: For å være en attraktiv region må innbyggerne ha noe å leve av, noe å leve i og noe å leve for. Dette er prinsipper som også nye Innherred Næringsforening har med seg videre i sine verdier, og dem har vi i ryggraden når vi arbeider for utvikling av næringsliv og samfunn på Innherred.

I, av og for
Det betyr at vi må arbeide for at Innherred skal kunne by på et mangfold av attraktive arbeidsplasser. Vi må profilere Innherred på en slik måte at ressurser også utenfor regionens grenser oppdager det fantastiske mangfoldet av arbeidsplasser som eksisterer her, som mennesker kan leve av.

Samtidig må vi kunne tilby fristende bosteder, med barnehager, skoler og en godt fungerende infrastruktur slik at mennesker har noe å leve i.
Så er det ikke nok med jobb og heim, mennesker trenger mer for å skape et liv. Derfor må vi også arbeide med å skape bolyst i form av verdier og tilbud utenfor både arbeidssted og bosted, som kultur og fritidsaktiviteter, lokalsamfunn og sentrumsutvikling.

Kortsiktig og langsiktig
Det haster med å komme i gang, og det finnes tiltak som kan gjøres raskt. Samtidig er det ingen «quick fix» vi jobber for her, vi ønsker å skape varige verdier.

Vi ser derfor med begeistring på kommunens initiativ, og vet at næringslivet på Innherred har et engasjement og en vilje til å spille på lag for å skape den bærekraftige veksten som regionen vår har behov for. Prosjektet blir tidkrevende, arbeidskrevende og ressurskrevende. Og det blir viktig, givende og verdifullt.

Innherred Næringsforening er klar for å samskape noe veldig bra.

Publisert som kronikk i Trønder-Avisa tirsdag 14.02.2023