Næringslivet samler seg mot fylkeskommunens forslag
Innherred Næringsforening, her ved næringspolitisk leder, Arild Klokkerhaug presenterte omfattende tallmateriale fra fylkeskommunens forslag på pressemøte tirsdag. På skjermen vises en framstilling av INFs motforslag til fylkeskommunens høringsutkast. Flere av regionens næringslivsrepresentanter var til stede på møtet. Foto: INF

Næringslivet samler seg mot fylkeskommunens forslag

24. oktober 2023 | Tekst : Kjersti Fikse
Innherredselevenes fremtid står på spill når fylkeskommunen behandler planene for ny skolebruksplan og tilbudsstruktur.
 
- Vi er dessverre uenig i de aller fleste forslagene som fylkeskommunen har lagt på bordet, sier daglig leder Ingrid Dahl Furunes i Innherred Næringsforening (INF).
Tirsdag inviterte INF til pressemøte på VIPsenteret i Verdal. Invitert var representanter fra en rekke næringslivsaktører på Innherred, i tillegg til elever fra ungdomsrådet og pressen.


Omfattende arbeid
- Vi har gjort et omfattende stykke arbeid med å bryte ned fylkeskommunens forslag vedlegg for vedlegg, for å visualisere de faktiske konsekvensene av forslaget, sier næringspolitisk leder, Arild Klokkerhaug i INF.- Det som avdekkes da, er en vesentlig tapping av skoleressurser fra den sørlige delen av Innherred, altså Verdal og Levanger, til fordel for Steinkjer. I teksten fra fylkeskommunen er ikke denne forskyvningen nevnt med ord, og vi stusser over denne underkommunikasjonen. Strategien er opplagt, men det kan virke som om fylkeskommunen ikke ønsker å gjøre den uttalt, fortsetter Klokkerhaug.


Sørdelen tappes til fordel for nord
Næringsforeningen frykter at mange av forslagene som er lagt frem, vil få svært negative konsekvenser for elevenes framtidsvalg på Innherred. Over år har det vært tydelig at mens mobiliteten mellom Verdal og Levanger er ok, er det få Steinkjerungdommer som ønsker å pendle til Steinkjer og Verdal og omvendt.

- Vi heier på Steinkjer og ønsker selvsagt at deres utdanningstilbud både skal opprettholdes og styrkes der det er riktig. Men slett ikke på bekostning av Verdal og Levanger, slik dette forslaget vil medføre. Den uforholdsmessig kraftige forflytningen av linjer og fag fra Verdal/Levanger til Steinkjer medfører en kraftig svekkelse av tilbudet i sør. Særlig står Verdal videregående skole igjen som den store taperen, dersom fylkeskommunen tvinger gjennom denne tilbudsstrukturen, sier Furunes.


En rekke svakheter
Næringsforeningen peker i det 12 sider lange høringssvaret, på en rekke svakheter i fylkeskommunens forslag. Mens fylkeskommunen argumenterer med at det må spares penger, bærer de ikke bevisbyrden for at forslaget faktisk vil medføre innsparinger. Ingen steder i fylkeskommunens høringsdokument finnes kalkulasjoner som indikerer faktiske besparelser.

INF viser i sitt høringssvar at dette trolig ikke er tilfelle. I noen tilfeller er det tvert imot grunn til å tro at endringene fører til økte kostnader, både i form av økte krav til transporttilbud og behov for ombygging av skoleareal.

Samtidig viser fylkeskommunen til at de ønsker å samle fagmiljø og styrke utdanningsløp. INF frykter at det motsatte vil skje, ved at elevene i stedet velger bort linjer som etter flytting medfører vanskelig pendlevei.

Næringslivets største varsko ligger i frykten for å miste lærlinger og fremtidig arbeidskraft. En oversikt INF har laget og lagt ved høringssvaret, viser at det er vesentlig flere lærebedrifter i Verdal/Levanger enn Steinkjer. Likevel foreslås det å flytte linjer som gir lærlinger til disse bedriftene, til Steinkjer, hvor det er langt færre lærlingeplasser. Dersom dette fører til at færre elever velger linjene, og dermed tilgang på færre lærlinger, vil det få store negative konsekvenser for næringslivet.


Ungdommen er kritisk
Fra elevrådene på Verdal/Levanger er tilbakemeldingen klar. De frykter at flyttingen av flere linjer til Steinkjer, vil føre til at mange unge føler seg tvunget til å «velge feil». Altså at de går for andre eller tredjevalg i stedet for å velge veien til drømmeyrket, for å unngå tungvint pendling i et dårlig utvikla transportsystem.

Elevene frykter også for sitt psykososiale liv dersom de skal gjennomføre en slik pendling. Steinkjer er for nær Verdal og Levanger til at det utløser borteboerstipend. Dermed vil de fleste ungdommer velge å bo hjemme og pendle. Både Johannes Ørtugen Rinnan og Ulrik Rørstrand Gustavsen setter i pressemøtet ord på en frykt for at det vil hindre utviklingen av viktige vennskapsbånd og bli en hemsko i det sosiale livet, ettersom store deler av dagen vil gå bort i buss, samt føre til større grad av drop-outs.  Det er også på sin plass å minne fylkeskommunen om at en ungdom som skal busses fra Levanger/Verdal til Steinkjer, gjerne også har lang reisevei fra hjemstedet til eget sentrum før de kan reise videre til Steinkjer. De færreste ungdommer bor i sentrum, like ved bussholdeplassen.

- I sum er det ingen tvil om at Innherred Næringsforening synes det er et dårlig forslag som ligger på bordet per i dag. Vi håper virkelig at fylkeskommunen tar alle høringssvarene på alvor, og revurderer sitt forslag, fastslår Furunes.

Last ned hele høringsuttalelsen fra Innherred Næringsforening her
Last ned hele presentasjonen som ble lagt frem på pressemøtet her