Nytt medlem: Nes Advantage
Svein Erling Sæther i Nes Advantage er ansvarlig for rekrutteringen av operatører til Aker Solution i Verdal. Foto: INF

Nytt medlem: Nes Advantage

20. mars 2023 | Tekst : Kjersti Fikse
Med røtter dypt forankra i Verdal, har Svein Erling Sæther i Nes Advantage kommet godt i gang med rekrutteringsarbeidet for Aker Solutions. Og det er slett ikke bare faglærte operatører han har i siktet.
 
- Vi ser etter mange ulike kompetanser, og er kanskje aller mest opptatt av å se folks potensiale når vi rekrutterer. Det er for eksempel mange driftige bønder med grunnleggende teknisk forståelse etter mye arbeid på egen gård, som vil kunne få mulighet til ansettelse på Aker selv om formalkompetansen ikke er på plass. Da sørger vi bare for et kurs eller to, sier han.

Sæther oser av engasjement fra tåspissene og ut i hårrøttene når han prater om eget fag; Rekruttering. Nes Advantage, en del av det internasjonale selskapet Nes Fircroft, basert i England, er deleid av Aker Solutions og tar seg av all rekruttering for hjørnesteinsbedriften i Verdal. Sæther selv bor i Trondheim, men er hundre prosent allokert til Verdal som prosjektleder og med ansvar for rekruttering av operatører. En allokering som står uten utløpsdato.

- Du flytter vel til Verdal nå da?

- Vet du, hadde det ikke vært for at ungene er så små, ville jeg gjort det. Verdal er kjempespennende, - det er nært Sverige, nært Trondheim, masse jobbmuligheter og det bor fryktelig mange fine folk her, så det kunne jeg absolutt tenkt meg.

Søker tilflyttere
Om ikke Sæther sjøl kommer flyttende med det samme, er grunn til å håpe at mange andre gjør det. I desember kom den gledelige nyheten om rekordkontrakter til Aker Solutions, og et tilhørende behov for å ansette rundt 350 mennesker i løpet av 2023. For noen kan det høres ut som en omtrent uoverkommelig oppgave. For Sæther høres det fullt gjennomførbart ut.

- Når vi ser etter både mennesket, fagutdanningen og potensialet i selve mennesket, og er villig til å gi folk en sjanse, blir det lett å se mulighetene for å hente inn hundre mennesker på rimelig kort tid, fastslår han.
Arbeidet med rekrutteringen er allerede godt i gang. Nasjonale utlysninger og store kampanjer utenfor landsdelens grenser er for lengst lansert og løper kontinuerlig. Utenfor boksen er også et titall seniorer, det vil si tidligere Aker-arbeidere, lokket tilbake fra det Sæther med et glis beskriver som «for tidlig pensjonering».

Gode grunnverdier
Han kaller seg byfis, men en løpende samtale avslører et omfattende kontaktnett i Verdal. Mesteparten av den mangeårige erfaringen fra rekrutteringsbransjen kommer likevel fra større byer. Da er Sæther raus med ordene når han sammenligner Aker Solutions med andre store, nasjonale selskaper.

- Det ligger solide, gode verdier i bunn hele veien, og det imponerer meg veldig. Det er en utrolig fin kultur i selskapet, med dialog som grunnverdi, sier han. Han beskriver arbeidsmiljøet innad på Aker som gjennomgående fokusert på samhold, med arbeidsledere som genuint bryr seg om «sine».

- Det gjenspeiles også i det dilemmaet vi møter med tanke på øvrige aktører på Innherred. Aker er opptatt av å ansette utenfra, vi ønsker ikke kannibalisering og jobber godt for å unngå det. Randi (Gresseth, HR-leder, red. anm.) er veldig tydelig på dette er en overordna målsetning. Så er det samtidig slik at vi kan ikke nekte lokale folk å søke på våre ledige stillinger, og vi behandler naturligvis alle søkere likt, uavhengig av hvor de kommer fra. Men da er også direktivene fra Aker-ledelsen krystallklare på at vi skal ha dialog hele veien med aktørene på industriområdet. Jeg opplever dette som ryddig, fastslår Sæther. 

Givende jobb
Samtidig kommer det tydelig frem at det ikke er folk fra den allerede eksisterende industrien på Innherred som utgjør brorparten av søkermassen.

- Jeg har en såpass stor bunke med søknader på kontoret, at jeg er ikke bekymra for om vi finner nok folk. Og det er en veldig god spredning i hvor de søker fra.

- Forrige uke ringte jeg en kar fra søkerlista for å invitere ham hit på en prat. Han var permittert og satt der med unger, hus og gjeld og visste ikke sin arme råd. Han ble skjelven i stemmen da jeg ringte. I sånne stunder er denne jobben utrolig givende, slår Sæther fast.