Sprek først ute i Europa
Onsdag fikk Sprek utdelt det synlige beviset på at de holder aller høyeste kvalitet på alt fra instruktører og trening til apparater og miljø. Foto: Sprek

Sprek først ute i Europa

22. november 2023 | Tekst : Kjersti Fikse
Som første frittstående treningssenter i Europa er Sprek Treningssenter nå sertifisert på høyeste nivå av den internasjonale standarden FITCert.
- Jeg må nesten klipe meg sjøl litt i arma. Dette er på mange måter fruktene av 8,5 års arbeid, sier daglig leder Anne Sigrid Stiklestad Christoffersen med diplomet i hånda. Det fikk Sprek utdelt under den årlige nasjonale Treningskonferansen hos VIRKE i Oslo onsdag.

Påkobla fra start
Selve historien til sertifiseringen går langt tilbake i tid, og Christoffersen har selv siden 2016 vært tett involvert i arbeidet med å utarbeide standarden, gjennom sitt styreverv i Hovedorganisasjonen Virke.

- Det første jeg gjorde for Virke, var å utarbeide en felles, nasjonal standard for renhold på treningssentrene. Så plukka vi opp at det foregikk et europeisk arbeid for en felles, helhetlig standard for treningssentre, og kobla oss på der. Dermed har jeg jobba tett på den prosessen siden som norsk delegat i CEN sin arbeidsgruppe og som leder av den norske speilkomiteen hos Standard Norge, forteller Christoffersen. Standarden ble publisert og anerkjent som europeisk og norsk standard i 2019. Siden da har sertifiseringsprosedyren vært utviklet.

Liten og sterk blant giganter
Når sertifiseringen nå er reell, er det kun fire treningskjeder i Europa som er godkjent så langt. I tillegg til lille Sprek Treningssenter fra Innherred.

- De øvrige som er godkjent er fire tunge kjeder med enorme apparat til å gjennomføre slike prosesser. Da kjennes det ekstra godt at vi som er frittstående treningssenter, og bitte små i europeisk sammenheng, kan gå foran og vise at det er mulig også for treningssentre som oss, sier hun.
Sertifiseringen, som ble utført av det internasjonale sertifiseringsbyrået Kiwa, krever en helhetlig vurdering av blant annet driftsprosedyrer og sikkerhet, kommunikasjon, treningskultur og antidopingarbeid, utstyr og fasiliteter og bærekraft for å nevne noe.

- Kompetansen til de ansatte er også en del av helhetsbildet som vurderes. Det handler om både hardware og software, og det er mye som skal dokumenteres og verifiseres før man blir godkjent, forteller Christoffersen.

- Viktig anerkjennelse
Ettersom Christoffersen selv har jobbet med utviklingen av standarden, har hun vært opptatt av å innrette Sprek etter kravene hele veien.

- Dette er en utrolig viktig anerkjennelse for oss. Når vi hele tiden har jobbet for å oppfylle de kravene som blir satt for «best practice» og etterstreba å opprettholde den kvaliteten som vi sier at skal kreves internasjonalt, er det fordi det har vært riktig og viktig for oss. Samtidig har vi på et vis ikke kunne brukt det til noe utadretta. Nå har vi et synlig bevis på den jobben vi har gjort og den kvaliteten vi holder, og det er vi utrolig stolt av.

Grønn resept løftes frem
Samtidig peker hun på det langsiktige arbeidet. Stortinget har nylig vedtatt en utredning av grønn resept og mulighetene for leger til å henvise til helseveiledning. Selv om det venter en lang politisk prosess før Stortings-vedtaket eventuelt munner ut i at leger skriver ut resept på trening, ønsker bransjen selv å ha ei hånd med på rattet.

- Vi vil jobbe for at treningssenter som er FitCert-sertifisert godkjennes for henvisning fra lege. Da får dette virkelig verdi for dem som sertifiseres – og en enorm positiv innvirkning på hele bransjen, fastslår hun.

- Sertifisering bør også bli et kriterium for valg av leverandør ved offentlig anbud.

- Gratulerer
Daglig leder ved Innherred Næringsforening tar av seg hatten for treningssenteret.

- Sertifisering på ulikt nivå er stadig viktigere for svært mange bedrifter innen ulike bransjer. Det at Sprek Treningssenter nå går opp løypa og setter standarden for egen bransje, er virkelig noe å være kry av, applauderer hun.