Velg næringslivet!
Daglig leder Ingrid Dahl Furunes oppfordrer velgerne på Innherred om å ta til urnene og gi sin stemme til de politikerne som viser næringsvennlighet. Foto: INF

Velg næringslivet!

06. september 2023 | Tekst : Ingrid Dahl Furunes
Vi har skrevet en kronikk i forkant av valget:

 
Vi trenger at folk flytter til Innherred. Det er for lengst fastslått. Vi trenger jobber til folka, vi trenger boliger til folka og vi trenger et godt livstilbud til folka. Det betyr at vi trenger næringslivet. Uten et vitalt næringsliv er det umulig å få lokalsamfunnet til å gro og utvikle seg.

Demokratiets store dag nærmer seg, og vi i Innherred Næringsforening håper alle innbyggere på Innherred kjenner på sin borgerplikt og tar til urnene. Og vi håper at borgerne vet å sette krav til sine politikere både før og etter valget. Vi ønsker oss fremoverlente politikere som leter etter løsninger heller enn å feste blikket på begrensninger. Vi ønsker oss politisk ledelse i Levanger og Verdal og resten av Innherred, som ser at et solid og godt næringsliv legger til rette for utvikling innen alle kommunens sektorer, det være seg næringspolitikk, helse og omsorg, skole og alt imellom.

Der næringslivet er sterkt, vil innbyggere bo og virke. Der innbyggere bor og virker, trengs infrastruktur og livstilbud. Alt henger sammen. Derfor må vi velge politikere som dyrker frem næringslivet.

Forrige uke inviterte Levanger kommune til byutviklingsverksted i Levanger. «Godt å bo – godt å leve – godt å besøke» var fanen, og diskusjonene gikk langs aksene kulturarv, byutvikling og bærekraft. I programmet sto målet beskrevet: å dele erfaringer og gode eksempler på vellykkede prosesser, fremtidsplaner og fysiske, arkitektoniske løsninger som bidrar til å styrke stedskvalitet og identitet. Hva blir viktig for Levanger sentrum for at folk skal leve, jobbe og bo der i fremtida?

Flytt kontorplassene til Øra, foreslo Grande Entreprenørs Morten Hynne i media, omtrent samtidig. Tanken oppsto på et fagrådsmøte i Innherred Næringsforening i vår, og ble konkretisert og lagt frem for politikerne i Verdal og presentert i Mediehuset Innherred like før helga. Utspillet fra Hynne passer som hånd i hanske med byutviklingsverkstedet i Levanger. Det handler om å bruke de eksisterende ressursene i sentrum for å gjøre byen attraktiv, vital og befolket. Det handler om å lete etter nye løsninger og det handler om å videreforedle det som allerede eksisterer. Det handler om bærekraft, både i fysiske bygninger og i by- og samfunnsutvikling.

Når næringslivet tar en samfunnsrolle som det Hynne gjorde her, og kommunen samler ressurser som de gjorde på Levanger, når borgere melder seg på debatter og samtaler om eget samfunn, da kan kreativiteten føre oss til nye løsninger og fremsteg.

De forskjellige partiene har ulike tilnærminger til det meste. Vi har tro på at våre folkevalgte kommer til å jobbe sammen med oss i næringslivet også fremover, uavhengig av parti. Samtidig saumfarer vi både partiprogrammene og listene for pekepinn på en vilje til utvikling, både hos partiet og enkeltpolitikeren.

Når valgdagen kommer, håper vi at ingen på Innherred lar sin stemme bli liggende hjemme, stum. Det å gå til valgurnene er ikke bare en demokratisk rettighet som vi skal være takknemlig for at vi kan ta for gitt, med det er også vår fordømte plikt.