Bare 1 av 310 bedrifter på Innherred har gått til oppsigelser - PRESSEMELDING 24.04.19 -

24. april 2020


Pressemelding fra Næringsforeningen i Levanger, Verdal Næringsforum, Inderøy Utvikling og Steinkjer Næringsforum 24. april 2020: Bare 1 av 310 bedrifter på Innherred har gått til oppsigelserDet har knapt vært oppsigelser i Innherreds-bedriftene, men 60 prosent av dem oppgir at de har gjennomført permitteringer eller har planer om å gjøre det.Dette kommer fram i spørreundersøkelsen «Status og fremtid for næringslivet på Innherred», som hadde svarfrist onsdag 22. april.Undersøkelsen er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Levanger, Verdal Næringsforum, Inderøy Utvikling og Steinkjer Næringsforum, og er sendt ut til alle medlemsbedriftene.

– Det er overraskende at bare én (0,3%) av de 310 medlemsbedriftene oppgir at de har gått til oppsigelser i forbindelse med korona-pandemien, sier Arild Klokkerhaug i Næringsforeningen i Levanger.

Like overraskende er det ikke at 6 av 10 bedrifter oppgir at de har gjennomført permitteringer eller har tenkt å gjøre det.

– Nei, dette er noe vi hadde regnet med, med tanke på de gode permitteringsordningene som ble etablert i forbindelse med virus-utbruddet, sier Ingrid Dahl Furunes i Verdal Næringsforum.

Minimal konkursfryktSvarene viser også at bare knapt to prosent av de 310 bedriftene som svarte opplever at det er reell risiko for at de kommer til å gå konkurs. Dette utgjør seks av alle de 310 medlemsbedriftene.Samtidig oppgir nesten halvparten (47%) at de er optimister og tror at det skal gå bra eller bedre med dem i tida framover.

– Dette betyr ikke at den andre halvparten er pessimistiske. Det er nemlig bare ni bedrifter (2,9%) som oppgir at de er pessimister og tror det blir verre, sier Arild Klokkerhaug i Næringsforeningen i Levanger.

TodeltBedriftene ser ut til å være fordelt på to grupperinger: De som er rammet og de som ikke er rammet. Resultatene viser altså likevel at de aller fleste har tro på at de skal komme seg gjennom krisa uten at det bærer til skifteretten.

– Samtidig ser vi at hele 37 prosent av bedriftene har uendret eller økt omsetning, og at 34 prosent oppgir at alle ansatte er i full jobb eller at de skal ansette flere, sier Kirsti Arntsen i Steinkjer Næringsforum.

Omsetningsfall bekymrerLederne i de fire medlemsorganisasjonene for næringslivet på Innherred deler likevel en bekymring. Spørreundersøkelsen viser nemlig også at 61 prosent av bedriftene oppgir at omsetningen er borte eller redusert. 44 prosent oppgir også at de har merket lavere etterspørsel.

– Det er klart at det er bekymringsfullt. Derfor er det viktig at bedriftene som blir hardest rammet av denne krisa får reell hjelp. Tiltakspakkene bidrar mye, men de treffer ikke alle. Det er alltid noen som faller utenfor. Disse må vi identifisere og hjelpe over kneika, sier Paal Stavrum i Inderøy Utvikling.

Tar grepKlokkerhaug, Dahl Furunes, Stavrum og Arntsen opplever alle at medlemsbedriftene tar grep, og gjør det de kan for å klare seg gjennom en vanskelig periode.

– Ja, vi har det inntrykket. Det er nok også derfor vi har så få pessimister i våre rekker. Det hjelper ikke å la panikken ta overhånd, og vi har sett mange eksempler på kreativitet og nytenking i denne perioden, sier Klokkerhaug.

Sammen med lederne for de andre næringslivsorganisasjonene er han tydelig på at det er svært viktig med en offensiv holdning.

– Ja, og vi skal ikke legge skjul på at undersøkelsen ga oss flere positive svar enn vi fryktet. Samtidig må vi ta på fullt alvor at mange sliter, legger Dahl Furunes til.

Hvis man går litt dypere i undersøkelsen viser den at 42 prosent av bedriftene som er rammet av korona-pandemien føler at tiltakspakkene fra det offentlige ikke treffer dem.

– Dette er noe av det vi må se nærmere på og finne bakgrunnen for, sier Kirsti Arntsen.

Bilde: Ingrid Dahl Furunes, Paal Stavrum, Arild Klokkerhaug og Kirsti Arntsen (fra digitalt møte). Bilde: Ingrid Dahl Furunes, Paal Stavrum, Arild Klokkerhaug og Kirsti Arntsen (fra digitalt møte).


          Kontaktinfo:Arild Klokkerhaug, Næringsforeningen i Levanger: 918 67 676, arild@nfil.noIngrid Dahl Furunes, Verdal Næringsforum: 942 38 060, idf@verdalnf.noPaal Stavrum, Inderøy Utvikling: 924 43 987, paal@inderoyutvikling.noKirsti Arntsen, Steinkjer Næringsforum: 984 50 806, kirsti.arntsen@steinkjer.net