Det ble «Ja»

Det ble «Ja»

13. september 2022
Næringsforeningen i Levanger og Verdal Næringsforum er offisielt historie. I dag fikk Innherred en ny næringsforening. 

Den historiske beslutningen ble tatt på ekstraordinære årsmøter i begge foreningene tirsdag 13. september. Mens Verdal Næringsforum møttes i første etasje på VIP-senteret for første halvdel av møtet, satt Næringsforeningen i Levanger i andre etasje for å stemme over hvorvidt de ønsket å gå videre med prosessen. Etter et samstemt ja i begge møterom, flyttet Næringsforeningen i Levanger seg fysisk ned til Verdal Næringsforum, hvor de fortsatte møtet sammen.  Verdal Næringsforum fylte møterom Brage og gjorde viktige avstemninger før Næringsforeningen i Levanger kom fra sitt møterom i andre etasje og gjorde møtet komplett.
Foto: Verdal Næringsforum. VNFs medlemmer fylte møterom Brage og gjorde viktige avstemninger før Næringsforeningen i Levanger kom fra sitt møterom i andre etasje og gjorde møtet komplett.


Foto: Innherred Næringsforening. Etter positiv avstemming i andre etasje, var det duket for fysisk samling. Næringssjef i Levanger, Håkon Okkenhaug i blå skjorte finner sin nye plass. 


Innherred Næringsforening er født

- Dette er et navn som kler oss. Vi skal jobbe for hele regionen og det skal merkes at vi nå har én næringsforening som står enda sterkere samlet enn vi gjorde hver for oss, uttaler daglig leder for nyoppståtte Innherred Næringsforening, Ingrid Dahl Furunes. Og legger til: 
 

- Nå er det bare å brette opp ermene og fortsette det gode arbeidet vi har gjort tidligere, på et enda sterkere fundament. 


Foto: Ole Akesander Kirknes. Ingrid Dahl Furunes fortsetter som daglig leder for den nye Innherred Næringsforening.
 

- Begge næringsforeningene har jobbet godt og utviklet seg bra de siste årene. Begge foreningene kunne ha fungert videre hver for seg på en utmerket måte. Likevel er det klare fordeler både for den interne drifta og for påvirkningskrafta som foreningene kan klare å mobilisere, at drifta samordnes i én forening. Næringslivet generelt og medlemmene spesielt har unisont uttrykt det samme underveis i prosessen. Det gleder meg at vi har kommet dit vi er nå. Jeg er sikker på at dette er til det beste for vår region, sier avtroppende styreleder i Verdal Næringsforum Stein Roger Sundland. 
 

Alle ansatte er med videre 

Mens Verdal Næringsforum hadde to ansatte, daglig leder Ingrid Dahl Furunes og leder for markeds- og kommunikasjonsavdelingen Kjersti Fikse, hadde Næringsforeningen i Levanger én ansatt, daglig leder Arild Klokkerhaug. Alle tre er med videre i den nye foreningen. Furunes fortsetter som daglig leder, mens Klokkerhaug har fått tittelen Næringspolitisk leder.  

- Dette er en spennende dag for oss. Det ligger et enormt godt utredningsarbeid bak dagens avstemning, og vi har hele tiden kjørt en ekstremt transparent prosess for å sikre at medlemmene våre kjenner alle faktorer og vet hva de stemte for eller imot, sier Klokkerhaug.  


Foto: Ole Aleksander Kirknes. Arild Klokkerhaug, tidligere leder i Næringsforeningen i Levanger er godt fornøyd med dagens sammenslåing.

Mye aktivitet 

- Hvordan vil det merkes at det nå kommer en ny næringsforening på Innherred? 

- Den mest umiddelbare effekten av sammenslåingen er naturlig nok en hardførhet i administrasjonen som vi ikke hadde tidligere. Med så aktive organisasjoner som vi begge har drevet, men med så få mennesker ansatt, er det naturlig nok en sårbarhet i systemet som alltid ligger som en liten usikkerhet bak alt vi planlegger. Med denne sammenslåingen tåler vi for eksempel sykdom og fravær uten at det bremser eller stanser fremdriften vår. Og vi har flere skuldre å fordele arbeidsbøra på, sier Furunes. Samtidig viser hun til at det jobbes kontinuerlig for å skape verdier for næringslivet, og en del planer er allerede lagt for høsten. 
 

- Om et par uker reiser vi på næringslivstur. Verdal Næringsforum har en 17 år lang tradisjon for disse turene, og de har lenge vært en ettertraktet og viktig møteplass for næringslivsaktørene i regionen. I år er over 70 deltakere fra nesten like mange bedrifter påmeldt når vi reiser til Stockholm først på oktober. Og det er ekstra stas å gjennomføre turen med en bred deltakelse fra våre felles medlemmer, sier hun. 
 

- Det er en fin symbolikk i det å reise på en sånn tur sammen, rett etter sammenslåinga. Temaet for turen er «grenseløst samarbeid» og det passer utmerket som en aller første aktivitet i en ny forening. Det blir fag, foredrag, bedriftsbesøk og nettverksarbeid, istemmer Klokkerhaug. 

 

Samarbeid med naboene 

Videre forteller de at i samarbeid med næringsforeningene på Inderøy og Steinkjer, har de siden i vår arbeidet med å utvide det som i Verdal har vært Industriens Dag til Industriens Uke, et større arrangement som skjer i november. Som tidligere vil dette blant annet inneholde Møteplassen, et årlig arrangement med lange tradisjoner, hvor skoleelever busses inn til ei massiv messe for å møte regionens bedrifter og mulige fremtidige arbeidsgivere. 
 

- I tillegg blir det aktiviteter spredt over alle fire kommunene, i fire fulle dager. Vi satt oss en håret ambisjon i vår, og den ser vi ut til å nå til fulle, med et program som er på høyde med det beste i Trøndelag. Selv om dette er et arrangement som ville blitt gjennomført uavhengig av sammenslåingen, er det ingen tvil om at det er stas å kunne tilby noe nytt og storslått som ny forening, i godt samarbeid med de andre aktørene på Innherred, sier Klokkerhaug. 


Foto: Innherred Næringsforening. Etter at sammenslåingen var et faktum, kunne forsamlingen gå videre til valg av styre i den nye næringsforeningen.

Viktig oppstartsfase 

- Vi starter friskt, men så skal vi huske å bruke tid på å samkjøre oss, og finne oss sjøl i en helt ny forening også. Dette blir litt nybrottsarbeid. Med all den erfaring og mange års historikk som videreføres fra det som var til det som nå blir, er det ingenting i denne nye foreningen som minner om en oppstartsbedrift. Likevel må vi bruke litt tid i starten, på å finne frem til den beste oppskrifta for Innherred Næringsforening, sier Furunes. 


Foto: Innherred Næringsforening. Avtroppende styreleder i Verdal Næringsforum, Stein Roger Sulland og nyslått leder i Innherred Næringsforening, Kari Skjærpe.
 

- Jeg vil gjerne uttrykke at jeg er strålende fornøyd med det grundige arbeidet som er gjort for å forberede en beslutning om sammenslåing i årsmøtene i de to foreningene.  Det er flott at vi har fått medlemmenes støtte til å sikre en enda bedre og sterkere næringsforening på Innherred. Jeg har stor tro på at dette er viktig for næringslivet på Innherred og vår påvirkningskraft som næringsforening. Det rettes stor takk til daglige ledere og ansatte i VNF og NFiL som har stått på, vært fleksible og til enhver tid søkt gode løsninger gjennom prosessen. Vi har et sterkt fundament med engasjerte ansatte som skal ta arbeidet i en felles næringsforening videre. Jeg gleder meg til å bidra som styreleder nå i oppstarten av Innherred Næringsforening, sier Kari Hynne Skjærpe. 

Verdal Næringsforum har eksistert i 32 år, seks av dem med Furunes som leder, mens Arild Klokkerhaug har ledet Næringsforeningen i Levanger siden den oppsto i sin nåværende form i 2020. Nå ser de frem til i fellesskap å bygge opp Innherred Næringsforening. 


Foto: Innherred Næringsforening. Per Ivar Bakkenget har mange års fartstid i Verdal Næringsforenings historie, både som tidligere leder, styreleder og styremedlem. Han har også vært en del av utredningsgruppen som har arbeidet med sammenslåingsprosessen. Tirsdag var han ordstyrer på det historiske årsmøtet.