Høringsuttalelse vedrørende

Høringsuttalelse vedrørende "Regional plan for arealbruk i Trøndelag"

15. september 2021

Næringsalliansen for Trøndelag har sendt fylkeskommunen en felles høringsuttalelse vedrørende "Regional plan for arealbruk i Trøndelag". 
Næringsalliansen Trøndelag (NAT) er en sammenslutning av 32 trønderske næringsforeninger og næringsforum, og har som mål å trekke i samme retning.


Hele høringsuttalelsen kan du lese her