Hovedsamarbeidspartnerne våre:  – Ildsjeler for lokalt næringsliv
Øverst fra venstre: Tom Rune Iversen, daglig leder Elman AS og Olav Midtsian Salater, banksjef Sparebank1 SMN. Nederst fra venstre: Erik Stiklestad, Yard Director i Aker Solutions og Maria B. Tanemsmo, senioradvokat i Arntzen de Besche Advokatfirma AS.:

Hovedsamarbeidspartnerne våre: – Ildsjeler for lokalt næringsliv

16. november 2021
– For å bli hovedsamarbeidspartner med Verdal Næringsforum, må du ha et brennende engasjement for lokalt næringsliv og ta aktivt samfunnsansvar, sier daglig leder i VNF Ingrid Dahl Furunes. Hun er glad for at de fire hovedsamarbeidspartnerne gir foreningen større økonomiske muskler og at den står stødigere med dem om bord. – Det trenger vi for å jobbe effektivt med næringsutvikling, næringspolitikk, rekruttering og bolyst i Verdal, sier hun.

VNF har fire hovedsamarbeidspartnerne: Advokatfirmaet Arntzen de Besche, Aker Solutions i Verdal, Sparebank 1 SMN og elektroinstallatøren Elman.
Hovedsamarbeidspartnerne våre har kompetanse og et overordnet samfunnsperspektiv som både næringsforumet og medlemmene våre kan dra nytte av, sier Furunes.
  
Viktige møteplasser
VNF er en viktig aktør for næringslivet i regionen. Som forretningsjuridisk advokatfirma ønsker vi å være aktivt til stede på relevante møteplasser for virksomhetene i regionen, sier Maria B. Tanemsmo, senioradvokat i Arntzen de Besche Advokatfirma AS.
Hun synes VNF gjør en fantastisk jobb med å etablere slike møteplasser.  
 
Engasjerer seg
– Vi synes det er viktig å støtte et velfungerende Næringsforum som jobber for å videreutvikle bedriftene, sier Tom Rune Iversen, daglig leder Elman AS (Innherred). – VNF er veldig aktive og engasjerer seg i det som skjer i nærmiljøet. Vi synes de gjør en bra jobb.

Setter dagsorden
SpareBank 1 SMN har som visjon Sammen får vi ting til å skje.  Som markedsledende finansinstitusjon ser vi VNF som en naturlig samarbeidspartner, sier banksjef Olav Midtsian Salater. Han opplever at VNF jobber aktivt for medlemmenes beste og er gode på å sette aktuelle tema på dagsorden. 

Utvikling og læring
– VNF representerer en samarbeidsarena og et viktig nettverk for oss. Vi er med fordi vi som stor aktør i industriparken og på Innherred ønsker å delta aktivt i utvikling, læring og samarbeid lokalt, sier Erik Stiklestad, Yard Director i Aker Solutions.  Næringsforumet er ambisiøs i sin aktivitet og holder høyt nivå og kvalitet i sine tilbud til medlemmene, mener Stiklestad.

Blir profilert
I avtalen med hovedsamarbeidspartnerne forplikter VNF seg til å profilere dem, blant annet ved at de får navn og logo på alt trykt markedsmateriale. De blir også profilert på VNFs nettside, i presentasjoner, rollups etc og får være medarrangør på et av næringsforumets aktiviteter i løpet av året.

I tillegg til å bidra økonomisk, forplikter hovedsamarbeidspartnere seg til å være en aktiv støttespiller og sparringspartner for næringsforumet, og bidra aktivt til at VNF oppfyller formålet definert i vedtektene.

Foruten bidrag fra samarbeidspartnere får VNF inntektene sine fra medlemskontingent, prosjekt, arrangement og tilskudd fra Verdal kommune.