Hvem fortjener MittNett prisen 2021?
Fjorårets vinner ble Kathrine Sandvold Lundgren ved Vuku gårdsmeierier.

Hvem fortjener MittNett prisen 2021?

10. september 2021
Kjenner du noen kvinner som har utmerket seg i arbeidet for samfunnet eller i næringsutvikling? Da vil vi høre fra deg. Vi leter nå etter gode kandidater til å motta kr. 10 000 gjennom MittNett-prisen 2021. Du kan enten nominere enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner. 

Disse kriteriene legges til grunn ved vurdering av de nominerte:      
– Kandidaten har oppnådd synlige og konkrete resultater  
– Ideen har ambisjoner om aktivitet, arbeidsplasser og vekst    
– Ideen bør ha potensiale for kommersialisering eller utvikling    
– Ideen skal være bærekraftig      

Kandidatene blir vurdert av en uavhengig jury som består av  Proneo og næringsforeningene i  Verdal, Levanger og Steinkjer.  

Frist for å sende inn begrunnede forslag: 1. oktober 2021.

Her kan du nominere dine kandidater 

Fakta om «MittNett-prisen»  
Formålet med  MittNett-prisen er å stimulere til økt nytenkning og nyskapning, og bidra til å utvikle en positiv «gründerånd». 
MittNett-prisen skal sette søkelys på betydningen av kvinner som gründere i sammenheng med utvikling av arbeidsplasser og næringsliv. Evne til å bruke sin kunnskap, kreativitet og risikovillighet vil stå sentralt.