Lanserer ny møteplass slik at studenter skal bli bedre kjent med næringslivet på Innherred

Lanserer ny møteplass slik at studenter skal bli bedre kjent med næringslivet på Innherred

10. juni 2021

Pressemelding 10. juni:
Lanserer ny møteplass slik at studenter skal bli bedre kjent med næringslivet på Innherred

 

Skal gjøre studenter, nyutdannede og unge utflyttere fra regionen oppmerksomme på mulighetene de velger bort ved å bli i storbyene.

 

Kommunene Verdal og Levanger, Verdal Næringsforum og Næringsforeningen i Levanger, samarbeider i det nye prosjektet, «Innherred dreamin’ – borte bra, men hjemme best». De inviterer studenter, nyutdannede, unge og potensielle «heimfløttere» til treff den 30. juni.

 

- Vi har alle arbeidet med rekruttering og økt kompetanse til regionen på flere vis den siste tiden. Næringslivet uttrykker at dette er en økende utfordring, samtidig som vi på den andre siden har flere unge som sier at de synes næringslivet på Innherred er vanskelig å komme inn på og virker nærmest usynlig, sier Ingrid Dahl Furunes, daglig leder i Verdal Næringsforum, om inngangen til prosjektet.

 

Partene håper de får knyttet næringsliv og unge voksne i en større grad med den nye samlingsarenaen som de planlegger skal skje årlig. Målet er at det skal gjøre det lettere for næringslivet å nå studentene, og enklere for studentene å vite hva som finnes. 

 

- Kanskje kan vi tette et tomrom? Dette er ikke noe Innherred har i dag, og vi ønsker å synliggjøre alle mulighetene og jobbmarkedet som finnes for unge arbeidssøkende og potensielle «heimfløttere», følger Arild Klokkerhaug, daglig leder i Næringsforeningen i Levanger.
 

 

Framtidas arbeidskraft og et levende lokalsamfunn

 

Kommunene er med og forteller at dette er viktige satsningsområder for framtida. Begge ordførerne kommer til å stille 30. juni, og håper bredden i det lokale næringslivet kommer for å vise seg frem for de unge.

 

- Vi er avhengige av de unge. Det er de som er framtidas arbeidskraft. Vi må bli enda flinkere på å vise frem det vi faktisk har å tilby og mangfoldet på Innherred, slik at vi sikrer oss ny kompetanse og et levende lokalsamfunn, poengterer ordfører i Verdal, Pål Sverre Fikse.

 

- Det er nok flere som tenker tanken på å flytte hjem, men mange mangler nok både innsyn og nettverk for å komme i kontakt eller se de potensielle mulighetene og koblingene som finnes, forklarer Anita Ravlo Sand, ordfører i Levanger.
 

 

Håper på «fullt hus» av unge og næringsliv

 

Sindre Lutdal Nyeng, masterstudent ved NTNU, nå prosjektleder i Proneo, mener det er på tide at næringslivet tar mer ansvar. Han skal være en av bidragsyterne på arrangementet.

 

- I et studieløp er det bare Lånekassen som ser studenten, nå er det på tide at næringslivet gjør mer for å synligjøre mulighetene som finnes etter endt studieløp. Denne arena er slik sett ett steg i riktig retning både for å gjøre studenter bevisst på mulighetene og ikke minst for at næringslivet på Innherred imøtekommer deres største utviklingsbarriere; rekruttering! sier Nyeng.

 

Studenttreffet skal foregå på Vipsenteret på Verdal. Hvor de unge skal få lære mer om det spennende næringslivet, jobbmuligheter som venter, treffe bedriftsledere og andre studenter. Gruppen håper at Vipsenteret fylles med unge og næringsliv. Det er begrenset antall plasser med tanke på smittevern og retningslinjer som må følges.

 

- Vi håper alle i Innherred og omegn sprer ordet! Foreldre og familier som gjerne skulle hatt hjem sine kjære etter endt studietid. Studievenner, nyutdannede og bekjente som ønsker å vite mer om jobbmuligheter og hva som kan vente de her, eller andre potensielle unge som ønsker å bli bedre kjent og treffe det lokale næringslivet, avslutter gruppen.

 

 

 

Kontakt

 

Ingrid Dahl Furunes, daglig leder Verdal Næringsforum

 

942 38 060

 

Arild Klokkerhaug, daglig leder Næringsforeningen i Levanger

 

918 67 676

 

Sindre Lutdal Nyeng, student og prosjektleder Proneo

 

974 11 176
 

 

Se arrangementet: INNHERRED DREAMIN' - borte bra, men hjemme best