Levanger Kommune og Næringsforeningen inngår samarbeidsavtale

Levanger Kommune og Næringsforeningen inngår samarbeidsavtale

07. april 2022 | Tekst : Arild Klokkerhaug
Næringsforeningen og kommunen har i dag signert en samarbeidsavtale for å styrke næringsforeningens muligheter til å utvikle næringslivet i Levanger. Med en slik avtale kan næringsforeningen operere med mer forutsigbarhet og kan dermed sette seg større ambisjoner. 
Næringsforeningen og kommunen har siden førstnevntes oppstart hatt et godt samarbeid på mange plan og med mange enheter, og med denne avtalen vil felles prioriteringer styrkes enda mer.

Avtalen gjelder ut 2023 og kan forlenges.

Kommunedirektør Peter Ardon som signerte avtalen, på 200.000kr per år, for kommunen, legger vekt på at det er viktig å styrke samskapning og samspill mellom næringsliv og kommunen, noe denne avtalen skal bidra til.
Prioriterte satsningsområder i avtalen: 
  1. Næringsareal for handel, industri og andre næringer
  2. Investerings- og etableringslyst
  3. Bolyst og besøkslyst
  4. Kompetanseutvikling
  5. Nettverk og møteplasser
  6. Diskusjonspartner og høringsinstans
  7. Markedsføring og vertskapsrolle