Levende Sentrum

Innherred består av mange levende sentrum som er viktige for næringsdrivende og privatpersoner.
Innherred Næringsforening mener at et mangfold og en vitalitet i sentrumene våre, skaper bolyst og utviklingskraft. Fagrådet for levende sentrum retter seg mot butikker og nisjebutikker, kjøpesenter og treningssenter, frisører og handel, service og eiendom. Det handler om å tenke sammen og dra i takt for å sørge for at sentrumene våre er attraktive å drive næring i, og å tilbringe tid i. 

Mer informasjon om fagrådet kommer.