Heimkjært

Med sin opprinnelse i VNF, ble Heimkjært opprettet for å øke samholdet på Innherred.

Heimkjært-prosjektet så dagens lys i Verdal Næringsforum i 2021, og hadde som mål å skape verdi for lokalsamfunnet og medlemsbedriftene i næringsforumet, og samtidig få folk til å benytte seg av det lokale næringslivet, redusere handelslekkasje og stimulere til mer lokal handel.
 

Heimkjært handler i stor grad om å bygge en felles merkevare for å skape levende sentrum med varierte tilbud og tjenester, ivareta og skape arbeidsplasser, øke bolysten og tilflyttere - og ikke minst, for lokal vekst.

I arbeidet med Heimkjært-prosjektet ble det definert noen kjerneområder for prosjektet. Tre faktorer er fremhevet som avgjørende for at Innherred skal være og forbli en attraktiv region.

- Leve: Aktiviteter, opplevelser, kultur, lokal handel, reiseliv og fritid
- Bo: Bolyst, tilflyttere og innbyggere
- Arbeid: Sommerjobb, yrkesvalg, rekruttering, stillinger og unge og studenter.
Top Image