Industrinavet

INDUSTRINAVET I TRØNDELAG – motor for ny vekst i trøndersk industri og næringsliv

Industrinavet i Trøndelag består av et sterkt partnerskap med næringsklynga i Verdal Industripark som kjerne og et forpliktende samarbeid med FoU-miljø, utdanningsinstitusjoner, lokale og regionale myndigheter samt andre støttespillere. ProneoInnherred Næringsforening og SINTEF utgjør det operative teamet.

Industrinavet i Trøndelag gjennomfører flere aktiviteter gjennom året.

 • Prosjektutvikling
 • Prosjektfinansiering
 • Fagdager
 • Etter- og videreutdanning
 • Kurs
 • Studieturer
 • Workshop

I tillegg er navet stolt arrangør av det årlige arrangementet Industriens Uke. 
 

Visjon: 30 MRD i 2030
 • Industrien og kompetansemiljøene i Trøndelag er best i Norge på å rekruttere og utdanne framtidsrettet arbeidskraft for regionens næringsliv.
 • Industrien og kompetansemiljøene i Trøndelag er internasjonalt ledende leverandører innen havbruks- og energimarkedet.
Målsettinger:
 • Vi vil tilføre kompetanse og tilrettelegge for innovasjon
 • Vi vil i samspill, gjennom kompetanseformidling og deling, øke veksten i trøndersk næringsliv
 • En klynge som skaper positive spiraler for bedrifter med mennesker som tar grep om framtida