Ny høyaktuell næringskonferanse i Vera

Ny høyaktuell næringskonferanse i Vera

05. august 2021

Pressemelding 05. august

 

Nasjonale toppolitikere kommer til Vera for en høyaktuell rikspolitisk debatt om det grønne skiftet. Initiativet til konferansen ligger i et ønske om å øke bevisstheten for at en utkant nødvendigvis ikke trenger å være en utkant. – Vi snakker om det grønne skiftet nasjonalt, men vi må også sette det på dagsordenen i distrikta, mener Erlend Haga, fra Fjellteateret i Vera, som er en av initiativtakerne til konferansen.

 

Konferansen skal foregå i forkant av premieren til «Sol av Isfolket» 12. august, som er en av flere aksjoner for å tiltrekke seg over 10.000 besøkende til Vera årlig.

 

- Det er ikke mer enn 50 min fra Verdal sentrum til Vera. Dette må det jobbes offensivt med å tydeliggjøre i bevisstheten til verdalinger og de omkringliggende kommunene. Selv om det grønne skiftet vil være krevende, kan det også by på muligheter for distriktene. Vera er på et vis utkantens midtpunkt i Trøndelag, et eksempel, men vi vil bidra til at det skapes flere midtpunkt, sier Erlend Haga.

 

Med på laget har han Verdal Næringsforum og Trønder-Avisa som samarbeids- og initiativpartnere. - Verdal Næringsforum jobber gjennom flere prosjekter med destinasjonsutvikling og grønn omstilling. Denne konferansen er høyaktuell mot høstens valg og debatten om sentralisering og det grønne skiftet, forteller daglig leder i næringsforumet, Ingrid Dahl Furunes. – Det må ses nærmere på sammenhengen mellom det grønne skiftet og et bærekraftig samfunn. Det kommer til å bli en spennende dag med mange interessante innlegg og forhåpentligvis gode debatter.

 

Det grønne skiftet – tap eller vinn for distrikta?

 

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. Det krever en omstilling i samfunnet hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. En overgang til produkter og tjenester som gir en betydelig nedgang i mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag.

 

- Det trengs et samarbeid og samhandling for å utvikle teknologi og rammebetingelser. Norge og distriktene må finne sin egen vei til en grønn økonomi, som alle andre land, forteller Furunes. – Det vil være krevende, men også by på muligheter og verdiskaping. Vi må se på hvilke muligheter for næringsutvikling det finnes for Vera og generelt distriktene på både kort og lang sikt, og ikke minst de positive ringvirkningene som kan oppstå.

 

Nasjonale toppolitikere kommer

 

Flere av toppolitikerne vil delta i den rikspolitiske debatten, blant andre distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helland (H), Marit Arnstad (Sp), Sivert Bjørnstad (Frp), Ask Ibsen Liland (MDG), Ingvild Kjerkol (Ap) og Lars Haltbrekken (Sv). De skal gi partienes svar og innspill på aktuelle problemstillinger, muligheter og utfordringer basert på temaet; det grønne skiftet – tap eller vinn for distrikta?

 

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid vil lede debatten sammen med Trønder Avisas, John Arne Moen.

 

- Det grønne skiftet vil bety store muligheter for bedrifter og arbeidsplasser i regionen. Det er viktig at vi setter søkelyset på det nå før valget, mener Almlid.

 

- Vi håper på fullt hus og spesielt engasjement fra næringslivet på Innherred. Hvordan skal vi sammen utnytte mulighetene og møte utfordringene som kommer? Denne arenaen er høyaktuell og viktig i møte med framtidens satsningsområder til et bærekraftig, grønt og levende samfunn, avslutter Haga.

 

For mer informasjon og påmelding se arrangementet HER