Støtt våre reiselivsbedrifter!

10. september 2020


Bak f.v.: Carina Green (Verdal Hotell), Grethe Lyngås (Stiklestad Nasjonale Kultursenter), Bjørg Aase Aksnes (Scandic Stiklestad) Foran f.v.: Petter Treider Frøystad (Thon Hotel Verdal), Silje Eggen (Fæby), Bjørn Utseth (Ørens Meieri)


Dugnaden omfatter ikke bare å sprite hendene og holde seg hjemme ved sykdom. Den omhandler også å benytte seg av de aktørene vi ønsker å beholde etter krisen!

Legg ditt neste møte eller samling hos våre reiselivsaktører! Vi oppfordrer næringslivet til å tenke seg godt om før man avventer/avbestiller sine møter, kurs, aktviteter og konferanser ute hos våre medlemmer i reiselivsnæringen. Med gode smittevernstiltak og hensyn til retningslinjene, så går dette fortsatt veldig bra og vi holder smitten nede. 

Støtt våre reiselivsbedrifter i ei utfordrende tid! Vi må fortsatt bistå der vi kan og det gjelder i høyeste grad enda. Dette er viktig for lokalsamfunnet og Verdal. #heimkjært