Arbeidskraft- og omdømmeundersøkelsen våren 2023
Det som er best med å bo og jobbe på Innherred

Arbeidskraft- og omdømmeundersøkelsen våren 2023

26. mai 2023 | Tekst : Arild Klokkerhaug
60% økning i behov for arbeidskraft de to neste årene, det er hva de 165 virksomhetene på Innherred som svarte på vår spørreundersøkelse etter påske forespeiler at vil skje ut 2024. Bare hos de 31 industribedriftene som besvarte forventes det over 800 nye ledige stillinger, men i de fleste bransjer spås det et større behov for ny arbeidskraft enn tidligere.
Innherred Næringsforening, sammen med Steinkjer Næringsforum og Inderøy Utvikling, gjennomførte en større arbeidskraft- og omdømmeundersøkelse etter påske. 165 bedrifter fra Innherredskommunene og noe utenfor, besvarte.

Les rapporten her.

Her er en oppsummering av funnene:

Dersom din bedrift har gjort ansettelser fra 1. januar 2021, hvor har disse blitt rekruttert fra?
* Industri, Helse og omsorg (sykehus + kommunale enheter for helse) rekrutterer bredere enn andre, også fra hele landet og noe internasjonalt
* Reiseliv og servering, Handel, Bygg og Anlegg rekrutterer mest fra egen kommune.
* De største bedriftene (50+) rekrutterer høyest andel utenfor egen region.
* Levanger den kommunen med høyest andel internasjonal rekruttering.

Hvor mange ansettelser planlegger din bedrift de neste to årene?
* Industrien har størst behov for ny arbeidskraft, mens reiseliv og servering anslår lavere vekst
* Den største veksten er forventet i Verdal, mens også i Levanger øker behovet mer enn tidligere.
* Ledelse (12%), funksjonærer (14%), teknologer/spesialister (18%) og fagarbeidere (56%).
* Behovet for folk i forskjellige kategorier fordeler seg omtrent likt for bedrifter av ulik størrelse.

Hvilke kanaler bruker din bedrift ved ansettelser?
* 14% av alle bedriftene (36% av handel) bruker kun direkte kontakt eller personlig nettverk.
* 30% av bedriftene legger ikke ut ledige stillinger på finn.no, arbeidsplassen.no, sosiale medier.
* Industri og helse/omsorg er best på å bruke media og bred annonsering.
* Industri og reiseliv/servering er best på å bruke NAV/Trøndelagsmodellen.
* 5 av 31 industri- og 2 av 45 bygg/anleggsbedrifter er de eneste som bruker flyktningetjenesten.

I hvor stor grad er din bedrift åpen for å rekruttere fra "utenforskapet"?
* 46% av bedriftene svarte at de i stor grad er åpne for å rekruttere folk fra "utenforskapet".
* Reiseliv/servering og Helse/omsorg er i størst grad er villige til dette.
* 19% av bedriftene vil heller rekruttere erfaren arbeidskraft.

Dersom din bedrift ikke på nåværende tidspunkt ser det som hensiktsmessig å rekruttere fra «utenforskapet», hva skal til for at dette skal bli mer aktuelt?
* Gode finansieringsordninger som gir forutsigbarhet og frikjøper leders tid er viktigste faktor.
* Oppfølging og at formidler kjenner kandidatenes styrker/motivasjon for god match er viktig.
* En viss grunnkompetanse/fagkompetanse (eller motivasjon til å tilegne seg), er viktig.

Hvilke lokale utdanningslinjer/institusjoner er viktigst for rekruttering til, samt etter/videreutdanning for, din bedrift i årene fremover?
* Bygg og anlegg, samt industri, er tydelige på at de yrkesfaglige retningene er desidert viktigst.
* Salg og service og studiespesialisering når et bredt spekter av bransjer.
* Studieretninger som har lav/ingen score er ikke uviktige, men ikke nevnt som rekrutteringsbase.
* Universitetsutdanning er bredt nevnt i de fleste bransjer - ergo er studiespesialisering viktig.

Har du konkrete innspill til hvordan næringsforeningene bør jobbe for gode utdanningstilbud i regionen vår?
* Den viktigste jobben vi bør ta er å pleie tettere kontakt med VGS, universitet og ungdomsskoler.
* Vi bør bidra til å få skoler og akademia tettere på næringslivet og synliggjøre behov til berørte.
* Bedriftene ønsker oss ut på flere bedriftsbesøk og følge opp kompetansebehovet proaktivt.
* Videre er vi ønsket som en næringspolitisk lobbyist og påvirker mot det offentlige.

Hvilke kvaliteter oppfatter du at dine ansatte setter pris på i dagliglivet på Innherred. List opp det du oftest hører nevnt.
* Nærhet, til "alt", er den kvaliteten som oftest har blitt fremhevet.
* Natur, friluftsliv, fritidsaktiviteter, bomiljø, trygghet, arbeidsmiljø, kulturtilbud, skoletilbud, Trondheim, familievennlig, køfritt, sykehus, lave levekostnader og flyplass er også eksempler på kvaliteter ofte nevnt.