Erik Stiklestad går over i en ny rolle i Aker Solutions
Erik Stiklestad, her i foredrag for medlemmene i Innherred Næringsforening, fratrer sitt verv som verftsdirektør ved Aker Solutions. Foto: INF

Erik Stiklestad går over i en ny rolle i Aker Solutions

25. oktober 2023 | Tekst : Pressemelding
Etter over fire år som verftsdirektør i Verdal, har Erik Stiklestad takket ja til nye utfordringer i Aker Solutions.

I løpet av november vil Stiklestad gå inn i ledelsen i HVDC-porteføljen (offshore vindplattformer), skriver Aker Solutions i ei pressemelding onsdag ettermiddag.

Bakgrunnen for skiftet handler om at Stiklestads kompetanse er nødvendig andre steder i konsernet. 


– Vi har behov for erfarne ledere som kan bidra til å trygge gjennomføringen av de store prosjektene. HVDC representerer på sikt store muligheter for Aker Solutions, men er også krevende prosjekter. Det derfor veldig positivt at vi nå får inn en kapasitet som Erik Stiklestad i dette viktige arbeidet, skriver SVP Yards i Aker Solutions, Jan Ertresvåg i pressemeldinga.


Viktig satsing

Aker Solutions har stor aktivitet i prosjektene, inkludert på bygging av transformatorplattformer for offshore vindparker, såkalte HVDC-plattformer. HVDC er et viktig satsingsområde for Aker Solutions, og en sentral del av selskapets fornybarstrategi. 

 

Den avtroppende verftsdirektøren er verdaling, utdannet fra Trondheim Ingeniørhøgskole og sivilingeniør fra Universitetet i Stavanger.

Tok over rett før pandemien
Han har jobbet i Aker Solutions/Kværner siden 2001 og har hatt ulike lederstillinger i prosjekt og basisapparat. Stiklestad tok over som verftsdirektør i Verdal 1. oktober 2019, og har ledet verftet gjennom en periode som har vært preget av stor utvikling. Kun et halvt års tid inn i hans lederskap, brøt Covid-19-pandemien ut, med påfølgende kollaps i oljepris og bortfall av prosjektmuligheter.

I Verdal var situasjonen prekær, og uten tiltakspakken som Stortinget vedtok sommeren 2020, ville fremtiden for verftet sett mørk ut. Siden den gang har Aker Solutions vunnet en rekke prosjekter som gir aktivitet i Verdal, både stålunderstell til plattformer, offshore vind og ubemannede brønnhodeplattformer.

- Klok leder

– Jeg vil takke Erik for innsatsen han har gjort som verftsdirektør gjennom de siste fire årene. Erik har gjennom skiftende tider utvist et klokt og samlende lederskap for verftet, og i tillegg blitt en respektert næringslivsleder i Trøndelagsregionen.

Under Eriks ledelse, har Aker Solutions i Verdal passert 1000 ansatte, prosjektaktiviteten har økt og det har blitt jobbet godt med verftets strategiske retning. Sistnevnte har utløst betydelige investeringer i mennesker, anlegg og teknologi, med Verdal Production Line som den aller største og viktigste, sier SVP Yards Jan Ertesvåg.

- Overraskende
- Dette var veldig overraskende nyheter, Erik har markert seg som en tydelig og tilstedeværende leder i hjørnesteinsbedriften vår, så vi kommer til å savne ham i nettverket, sier Ingrid Dahl Furunes, daglig leder ved Innherred Næringsforening.

- Vi skulle selvsagt gjerne beholdt ham her, men forstår at den kompetansen han innehar gjør ham attraktiv i andre deler av konsernet, sier hun. Og understreker at samarbeidet med Aker Solutions vil fortsette som før, også med en ny person ved roret. 

Aker Solutions er en av hovedsamarbeidspartnerne til Innherred Næringsforening, og Furunes berømmer Stiklestad for hans nærhet til næringslivet på Innherred.

- Bedriften Aker Solutions har alltid vært et aktivt medlem hos oss. Som leder har vi opplevd Stiklestad som raus overfor næringslivet på Innherred, åpen for samarbeid og delingsvillig.

 

Ny leder på Ørin
Det er foreløpig ikke utnevnt en etterfølger som verftsdirektør i Verdal. Harald Gulaker, SVP Special Projects i New Build-segmentet, vil tre inn i stillingen på midlertidig basis.

 

Gulaker er blant de tyngste lederne i Aker-systemet, og har gjennom et langt industriliv opparbeidet seg betydelig erfaring fra prosjekt- og basisoppgaver i inn- og utland.

Han hadde sine aller første yrkesaktive år i skipsindustrien, og deretter ti år i Brown & Root Norge. Etter totalt åtte år i Veritas og på Hibernia-prosjektet, begynte han i Aker-systemet i 1997, og har siden den gang hatt en rekke ulike lederroller.

Blant annet har Gulaker vært toppleder for Aker Oil & Gas UK, Aker Kvaerner Oil & Gas Canada og Aker Kvaerner Offshore Partner. Han har i tillegg vært prosjektdirektør for Frigg Decommissioning, Kashagan HUC og ORMC i Brunei. Etter fusjonen av Kværner og Aker Solutions i 2020, hadde Gulaker den første perioden ansvar for verftene og PMO, før han siden april har vært SVP Special Projects, som innebærer overordnet ansvar for Decommissioning, landanlegg og verftsoppgraderinger.