Hovedsamarbeidspartner: Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS
Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS har etablert distriktskontor i Verdal. Samtidig har de blitt ny hovedsamarbeidspartner med Innherred Næringsforening. F.v.: Advokat og partner Ingolf Holmen, dvokat og partner Asle Skola og advokat og partner Truls Johannesen. Foto: Seland | Rödl

Hovedsamarbeidspartner: Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS

14. juni 2023 | Tekst : Kjersti Fikse
De er en del av et av Europas største advokat- og regnskapsfirma, etablerte nylig et distriktskontor på Vipsenteret og er ute etter å innlemme et regnskapsbyrå i Verdal i sin portefølje. Nå er Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner også ny hovedsamarbeidspartner til Midt-Norges nest største næringsforening.
Med kontor midt i Verdal Industripark jobber advokat og partner Ingolf Holmen hovedsakelig med rådgiving og tvisteløsning på det forretningsjuridiske området, særlig innenfor sektorene handel og service, samt landbruk og landbrukssamvirke. - I Seland | Rödl fokuserer vi på spesialisering og dybdekompetanse fremfor landhandel-metoden hvor man selger alt. Når vi etablerer oss med et kontor i Verdal, beholder jeg mitt spesialfelt, men bak meg står hele advokatfirmaet med all sin øvrige kompetanse klar til å bistå bedriftene her med det de måtte ha av behov, forklarer Holmen.

Fyller et behov
Det er særlig innenfor selskapsjuss at advokatfirmaet ser et tomrom i markedet på Innherred og i Midt-Norge, som de nå ønsker å fylle med etableringen i Verdal.

- De fleste som trenger juridisk bistand innenfor mitt spesialfelt, har tidligere vært nødt til å henvende seg til firma i større byer som Trondheim og Oslo. Med det næringslivet som opererer her, kanskje spesielt i Verdal, mener vi det absolutt er behov for et lokalt advokatkontor som kan bistå de mange aktørene i regionen, sier Holmen.

Blant de største i Europa
I april 2022 ble firmaet en del av Rödl & Partner, et av de største advokat- og regnskapsfirmaene i Europa. Da Holmen og hans kolleger i Oslo informerte de tyske eierne av selskapet om planene om å etablere et slags lokalkontor i Verdal, fikk de støtte fra giganten.

- Det viste seg faktisk at de har kjørt litt samme modell i Tyskland, med mindre kontorer i distriktene, så de var svært interessert i at vi skulle gjøre det samme her, forteller Holmen.

Videre forteller han at med regnskapsfaget nært knytta til den kompetansen de tilbyr, har de et ønske om å komplettere sin virksomhet ved å innlemme et regnskapsbyrå i virksomheten i Verdal.

- Det er noe vi ser aktivt på, sier Holmen.

Heimflytter
Sjøl er Advokat Holmen slett ikke en fremmed i Verdal. Født og oppvokst i Vuku har han beholdt familiegården her hjemme mens han har bodd i Oslo. Med kone i Verdal, har han vært hyppig pendler mellom Verdal og Oslo helt siden 2018.

- Jeg måtte til slutt bestemme meg for hva jeg ville gjøre videre, og da oppsto denne tanken om å etablere et kontor her i Verdal. Med firmaet i ryggen var det enkelt å ta beslutningen, forteller han.
Fortsatt vil han ha et kontor i Oslo, og pendle noe, men langt mindre enn tidligere. I Verdal bor han for det meste sentrumsnært sammen med sin kone, men på gården i Vuku har han litt kornproduksjon og noen sauer.

- Jeg vil beholde gården. Det er deilig også å ha noe håndfast og fysisk å jobbe med. Selv om også advokatyrket er svært praktisk, handler hverdagen mye om dokumenter og arbeid foran pc.  Gården i Vuku blir en kontrast og tilfører dermed en verdi, sier han.

Hovedsamarbeidspartner
Når Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS nå inngår i et samarbeid med Innherred Næringsforening, passer det godt at Holmens nye kontor ligger i samme bygg som INF, bare en korridor unna.

Allerede 22. juni stiller Holmen på kurs sammen med to advokatkollegaer fra Oslo for å opplyse medlemmene INF om de nye innleiereglene som trådte i kraft 1. april i år.
Er det fortsatt anledning til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer? Hvilke vilkår er det egentlig som gjelder? Svarene får du på kurset.
 


VÅRE TRE FASTE
I tiden fremover vil INF presentere sine nye samarbeidspartnere. I den forbindelse mottar alle våre nye partnere tre faste spørsmål:


1. Hvem er dere?
Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS ble etablert i 1993, og er et mellomstort norsk advokatfirma, med sine i dag nærmere 20 advokater. Advokatfirmaet har ekspertise innen M&A og strategisk skatt- og mva-rådgivning, arbeidsrett og eiendoms- og jordbruksrett. Advokatfirmaet representerer Rödl & Partner i Norge, som er Europa’s 6. største rådgivningsfirma innen revisjon og advokattjenester. Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner har kontor i Parkveien i Oslo og ved VIP-senteret i Verdal. Hos oss får du samme bistand som hos de større firmaene, med en mer personlig tilnærming.

2. 
Hvorfor har dere valgt å bli partner med INF?
Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS har sitt hovedkontor rett bak Slottet i Oslo. Firmaet yter rådgivning både for internasjonale bedriftsklienter og for virksomheter i andre deler av landet enn hovedstaden. Advokat Ingolf Holmen, som er én av 11 partnere i firmaet, er fra Verdal og har sitt hovedtilhold her. Innherred er en region med mange innbyggere og et blomstrende næringsliv. Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner så at det var behov for forretningsjuridisk kompetanse i regionen, og tok derfor kontakt med INF for å undersøke om det var grunnlag for et samarbeid.

Tanken var at Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner kan tilby relevante kurs og forretningsjuridisk bistand til Næringsforeningens medlemmer, samtidig som et samarbeid med INF vil gjøre oss synlige for næringslivet i regionen. Det viste seg at timingen var veldig god: INF var ute etter en samarbeidspartner på det juridiske området, samtidig som næringslivet i Innherred opplever stor vekst.  Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner har videre et meget godt inntrykk av INF. Vi valgte derfor å takke ja til tilbud om en 3-årig samarbeidsavtale med INF. Neste steg var deretter å åpne et avdelingskontor i VIP-senteret på industriområdet i Verdal. Kontoret vil være betjent av Advokat Ingolf Holmen, men hele vårt team av advokater i Oslo står klar til å INF og næringsdrivende i Innherred med sin kompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold, M&A- og skatt- og avgiftsrådgivning og arbeidsrett. Flere av advokatene fra Oslo-kontoret har allerede vært på besøk på VIP-senteret og på INF sine møter, og to kommer for å holde foredrag her 22. juni.  

3. 
Hva er de viktigste kjernesakene for næringslivet på Innherred fremover, sett fra deres ståsted?
Det ser ut til at tilgang til nok kvalifisert arbeidskraft og nok næringsarealer blir viktig for Næringslivet i Innherred de nærmeste årene.  Forholdene må legges til rette for at folk skal finne det attraktivt å bo og leve i Innherred, og for at bedrifter vil etablere seg her. Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner bistår med den juridiske rådgivning som skal til for å få dette til.