Innherred Næringsforening inngår kompetansesamarbeid
Daglig leder ved Innherred Næringsforening, Ingrid Dahl Furunes signerte onsdag en avtale med Prios Kompetanse AS, ved daglig leder Jo Sakariassen. Hensikten er et samarbeid for å sette ekstra trykk på kompetanseutvikling i medlemsmassen.

Innherred Næringsforening inngår kompetansesamarbeid

25. oktober 2023 | Tekst : Kjersti Fikse
- Kompetanse er et veldig viktig fokusområde for oss i næringsforeningen. Dette er et verktøy for oss, slik at vi kan heve terskelen ytterligere, sier daglig leder Ingrid Dahl Furunes.
Onsdag 25. oktober signerte næringsforeningen en samarbeidsavtale med Prios Kompetanse AS, i den hensikt å styrke næringsforeningens muligheter til å tilby et bredt og variert spekter av kunnskapspåfyll for medlemmene.

- Prios kommer til å fungere som en slags kompetansemekler for oss i næringsforeningen, ut fra de behov vi kartlegger blant vår medlemsmasse.

Vil fortsatt bruke medlemsbedrifter i kurstilbud
- Vi har alltid hatt en god tradisjon for å bruke mange av våre medlemsbedrifter i arbeidet med å tilby relevante kurs og seminarer, og dette samarbeidet vil ikke endre på den tankegangen, forteller Furunes.

Et prinsipp som bekreftes av daglig leder i Prios Sakariassen.
- Hovedmålet er å styrke næringsforeningens mulighet til å tilby kompetansepåfyll og økt konkurransekraft til medlemsbedriftene, sier han.

- Som studiesenter er Prios forpliktet til å samarbeide med alle opplæringsaktører i regionen, for å bidra til at deres utdanningstilbud skal kunne nyttiggjøres, forklarer Sakariassen.

Ingen økonomiske forpliktelser

Det var Prios som først kontaktet næringsforeningen med tilbud om et samarbeid. Etter flere sonderingsmøter, har partene blitt enige om en avtale med en seks måneders evalueringsperiode.  Gjennom samarbeidet vil Prios sette av en 20% stilling som skal jobbe sammen med næringsforeningen i kompetansearbeidet. Avtalen innebærer ingen økonomiske forpliktelser for næringsforeningen.

Avtalen ble aktiv i det den ble signert onsdag, og Furunes ser frem til samarbeidet.

- Alt som kan komme våre medlemmer til gode er positivt. Å holde et kontinuerlig trykk på kompetanse er noe vi ser på som avgjørende viktig, og dette blir et verktøy for oss for å kunne heve oss enda mer enn det vi allerede har mulighet til, fastslår hun.

Fortsatt jevne kartlegginger

- Vi er som alltid avhengig av at medlemmene våre melder inn hva de har behov for av påfyll, så skal vi fortsette å jobbe for å arrangere det som er relevant av kompetansetiltak.

I tiden fremover kan det være at noen medlemmer mottar henvendelser fra Prios Kompetanse, som et ledd i arbeidet med å kartlegge hvilke behov som finnes blant bedriftene.