Kronikk: Trønderske bedrifter ønsker seg studentsamarbeid, men barrierene er mange
Ocean Geoloop har i flere år benyttet seg av sommerstudenter. Fv: Olav Kvåle Gissinger, Markus Nordgaard Haugen, Are Steen er her i samtale med daglig leder i Innherred Næringsforening, Ingrid Dahl Furunes. Foto: Kjersti Fikse

Kronikk: Trønderske bedrifter ønsker seg studentsamarbeid, men barrierene er mange

20. juni 2024 | Tekst : Kjersti Fikse
En fersk undersøkelse har kartlagt trønderske bedrifters erfaring med bruk av studenter. Studien viser at de bedriftene som samarbeider med studenter, tjener på det. Samtidig svarer de samme bedriftene at det er mange hinder som må forseres for å lykkes.

 
Motsetningen er åpenbar: Bedriftene ser studentenes store verdi, og ønsker å dra veksel på de positive effektene av studentsamarbeid. Likevel er det mange som aldri klarer å høste fruktene.

Rapporten er en del av prosjektet Talent i Trøndelag og baserer seg på data fra en omfattende spørreundersøkelse og 16 dybdeintervju, begge rettet mot trønderske bedriftsledere. Det er firmaet Yobr, på oppdrag av Næringsalliansen i Trøndelag og støttet av Trøndelag fylkeskommune, som har utarbeidet rapporten. Totalt 219 bedrifter har svart, 45 av disse er fra Innherred.

Svarene viser at 83 % av de bedriftene som har erfaring med studentsamarbeid, har veldig gode erfaringer. De ser ikke på kostnader rundt bruk av studenter som problematisk og to av tre bedrifter mener studentene er en viktig arbeidsressurs for å løse oppgaver i virksomheten.  

Ocean Geoloop i Verdal er en bedrift som bruker sommermånedene til å hente inn krafta fra studentene. Hvert år ansetter de en gruppe unge studenter som får jobbe med prosjekter og problemløsning. Studentene får verdifull læring i bedriften, samtidig med at bedriften får helt nye øyne på reelle prosjekter. Ifølge Head of product development, Ole Magnus Svarva, har bedriften klare strategier og mål for studentsamarbeidet. Sommerstudentene integreres i arbeidsstokken fra første time på jobb, og når perioden er over, sitter begge parter igjen med læring og konkret utbytte av samarbeidet.  «Vi har gitt dem noen spenstige oppgaver, kule greier vi ikke har rukket å ta tak i selv. Jobben de gjorde i fjor var på høyde med det du forventer fra et
konsulentselskap. Vi gir dem frihet og rom til å lykkes, det har vist seg å funke bra», siteres han på rapporten.

Dette er ett eksempel på hvordan studentmassen som ressurs kan gis lokal verdi – samtidig med at man effektivt rekrutterer fremtidens lyseste hoder til Innherred. Det finnes utallige andre måter å benytte seg av studenter på. Bedrifter rapporterer blant annet at de har ansatt studenter i deltidsjobber, engasjert studenter gjennom oppgaver og leid inn studenter til konsulent- og freelanceoppdrag. Og de aller fleste respondentene har positive erfaringer.
 
Da blir det nesten et paradoks når rapporten avdekker at bedriftene opplever at vesentlige barrierer må forseres for å lykkes. Det er svært mange bedrifter som ikke har svart, og det er dessverre nærliggende å tro at mange av disse lar seg stanse av utfordringene.  

Tidsbruk knyttet til planlegging og gjennomføring opplyses å være den største barrieren. Bedriftsledere synes det er vanskelig å planlegge gode studentprosjekt. I tillegg er det utfordrende for bedrifter å få synlighet overfor studentene.

Av de relativt få respondentene som har oppgitt å ikke ha erfaring med å bruke studenter er det en del variasjon i hva de peker på som årsak. Likevel peker tid og ressurser seg ut som en sentral årsak, både tilknyttet gjennomføringen og planleggingen av studentengasjement.

Innherred Næringsforening er av den bestemte oppfatning at et styrket samarbeid mellom næringsliv og utdanning vil være verdifullt for alle parter: Næringslivet, studentene, utdanningsinstitusjonene og lokalsamfunnet. Vi snakker mye om rekruttering og drodler rundt spørsmålet «hva skal til for at de unge skal velge Innherred». Vi tror at tidlig innblikk i det varierte og spennende arbeidslivet vi har i regionen, kan være én nøkkel.

Rapporten kommer med flere anbefalinger for å lykkes med studentsamarbeid: Flere initiativ for ulike former for samarbeid, bedre boligtilbud for studenter som kommer til lokalsamfunnet for å jobbe, bedre samarbeid med utdanningsinstitusjonene og mulighetene til å lære av hverandre.

I konklusjon viser rapporten at de bedriftene som overvinner barrierene og klarer å benytte seg av mulighetene som finnes i studentsamarbeid, opplever å få nye ideer, perspektiv og impulser, de får økt kapasitet til å løse oppgaver og de etablerer en relasjon for ansettelse. To av tre bedrifter anser samarbeid med studenter som strategisk viktig og godt over halvparten planlegger et studentengasjement i 2024.

45 bedrifter fra Innherred har svart på undersøkelsen. Vi håper og tror at mange flere lykkes med studentsamarbeid. Og oppfordrer samtidig hele næringslivet i egen region om å se til bedrifter som Ocean Geoloop som har sett mulighetene og overvunnet vanskelighetene:
Bruk studentene!


Les hele rapporten her