Lederskifte i Spera
Det blir lederskifte i Spera når Kent Are Helden tar over rollen som daglig leder 1. juni mens Dag Voll går over til andre roller i selskapet. Foto: INF

Lederskifte i Spera

30. januar 2023 | Tekst : Kjersti Fikse
Etter å ha bygget opp selskapet fra bunnen av, trer daglig leder Dag Voll til side og overlater ledelsen til tidligere styreleder Kent Are Helden.
 
- Jeg synes Spera er moden for en forandring, og for meg er dette rett tid for å slippe til en ny leder, sier Voll, som har ledet bedriften siden 2016.

Påtroppende leder, Kent-Are Helden er ikke ukjent med sitt kommende arbeidssted.

- Jeg har jobbet hos Spera tidligere, og kjenner bedriften godt. De siste årene har jeg også vært styreleder for selskapet. Da jeg forlot Spera til fordel for Comfort S-Rør var det ikke med en tanke på at jeg skulle komme tilbake, samtidig har jeg alltid vært opptatt av å ikke brenne broer ved forandringer i arbeidslivet. Jeg beholdt den gode relasjonen, og da denne muligheten dukket opp, ble returen veldig riktig likevel.
Fra styreleder til daglig leder
Mandag ble lederskiftet gjort kjent både i Spera og Comfort S-Rør, hvor Helden har vært ansatt som daglig leder i de siste tre årene. Etter planen tiltrer Helden i sin nye rolle i juni 2023.

Da prosessen starta, var det i utgangspunktet ingen selvfølge at det var Helden som skulle ende opp med ledertrøya i Spera. Som styreleder var han deltakende i diskusjonene etter at Voll erklærte at han ønsket å tre tilbake og slippe nye krefter til. På styrenivå ble det vurdert hvordan jakten på den nye lederen skulle ta form. Det ble diskutert hvorvidt man skulle bruke eksternt rekrutteringsbyrå, hvilke kvalifikasjoner man så etter i nyansettelsen og andre naturlige faktorer.

- Etter hvert som samtalene gikk, skjønte jeg at dette er jeg interessert i å søke på sjøl, så da erklærte jeg meg inhabil og trakk meg helt ut av prosessen, sier Helden.

Styret innså også at Helden oppfylte alle kriterier på en sånn måte at det fort kunne blitt en slags utilsiktet skinnprosess å utlyse stillingen når det den perfekte kandidat fantes i egne rekker. Dermed endret prosessen retning, og Helden fikk etter hvert tilbud om stillingen.

- Alle kjenner Dag
Avtroppende leder Dag Voll har ingen umiddelbare planer om å slutte i bedriften, selv om han ikke lenger skal være leder.

- Jeg bryr meg ikke mindre fordi om jeg ønsker å gå av som leder, jeg vil fortsatt være mye til stede og jobbe i bedriften. Men for meg var det fin timing nå, og jeg mener det at det også er fin timing for bedriften.- Hva skal du gjøre nå da, Voll?

- Det får du spørre ham om, sier Voll og henviser til sin påtroppende sjef og ler.

- Det har vi ikke diskutert grundig ennå. Dag har en tilstedeværelse som fortsatt er uhyre viktig for oss. Én ting er den enorme kompetansen og erfaringen hans, men like viktig er hvem Dag egentlig er i bransjen: Alle kjenner Dag. Han har bygd seg et omdømme og et rykte i bransjen og regionen som fortsatt kommer til å være avgjørende for oss i arbeidet med å tolke markedene og hjelpe kundene. Dag kjenner kundene bedre enn de gjør selv, slår Helden fast.

Ingen store omveltninger
Per i dag har Helden ingen store planer å legge frem for omlegginger av bedriften eller dagens strategier.

- Spera er en solid bedrift, og som styreleder har jeg vært med i utviklingen av det som er nå. Vi har hele tiden vært enge om hvilken vei vi skal gå. Å komme inn som daglig leder når ting går godt, kan også være litt fryktinngytende, med tanke på om man klarer å opprettholde farten og fortsette veksten, men det er en positiv frykt, sier han.

Berømmer valget
Daglig leder for Innherred Næringsforening, Ingrid Dahl Furunes, berømmer Volls valg om å tre til side.

- Jeg mener det står stor respekt av å ta det valget du har tatt. Det å vektlegge hensynet til bedriften på den måten, og dermed ta valget om å slippe andre til, ser jeg på som en styrke i en leder. Jeg vet at du gjør dette nå fordi det er riktig for deg selv, men kraften ligger i det å samtidig gjøre det du mener er riktig for Spera, sier hun til den avtroppende lederen.

- De siste tre-fire årene har jeg reflektert over når tidspunktet bør komme. Ei stund tenkte jeg at det fortsatt lå noen år frem i tid, men så innså jeg at det er nå det er riktig. For Spera og for meg. Det har vært utrolig artig å lede Spera. Jeg har fått til et veldig godt team og en attraktiv arbeidsplass, svarer Voll. Og legger til:

- Jeg har blitt mer og mer moden for å komme tilbake til det å fordype meg mer faglig. Det gleder jeg meg til å ha mer tid til nå.