Levanger og Verdal er Norges mest boligvennlige kommuner
Levanger og Verdal kommune er best i landet på boligbygging. Begge ordførerne setter pris på at det gode arbeidet gjør at de er på pallen i den nasjonale kåringen. F.v.: Daglig leder i Boligbyggelaget Midt, Vegar Furunes, virksomhetsleder i Verdal kommune, Petter Voll, Verdals-ordfører Pål Sverre Fikse, Levanger-ordfører Anita Ravlo Sand og daglig leder for Innherred Næringsforening, Ingrid Dahl Furunes. Foto: INF

Levanger og Verdal er Norges mest boligvennlige kommuner

25. april 2023 | Tekst : Kjersti Fikse
I konkurranse med 119 norske kommuner, briljerer Levanger og Verdal på de to aller øverste og gjeveste plasseringene på pallen. Med Steinkjer på en åttendeplass betyr det at Innherred utmerker seg nasjonalt som en boligvennlig region.
Det er Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) som står bak den årlige og landsomfattende «Boligvennlighetskåringen», utviklet for NBBL av Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA).
Kommuner som lykkes i kåringen, bidrar til å holde boligbyggingen oppe og boligprisene nede. I andre enden av skalaen havner kommuner med for få byggeklare tomter, høye gebyr og lang saksbehandlingstid, opplyser NBBL i ei pressemelding.

Jublende ordførere
- Jeg er stolt og utrolig glad for at Levanger kommune er øverst på pallen i boligvennlighet! Det viser at vi har jobbet på riktig måte, sier en glad ordfører Anita Sand Ravlo til Innherred Næringsforening, og påpeker videre at hun som ordfører har vært opptatt av at kommunen skal bidra aktivt til boligbygging i alle deler av kommunen. Et arbeid kåringen viser at de lykkes godt med.Begge ordførerne viser til et stort behov for flere innbyggere og arbeidstakere til både næringslivet og det offentlige.

- For å lykkes med det, er tilgang på bolig noe av det grunnleggende som må være på plass, understreker Levangerordføreren.

- Jeg synes selvsagt denne anerkjennelsen er enormt tilfredsstillende for Verdal, og det viser at vi jobber godt. Å være kjent som en kommune som legger til rette for boligbygging og boligutvikling er viktig for oss, uttaler Verdals-ordfører Pål Sverre Fikse.

Attraktiv region
- Samtidig må jeg jo si at dette er ei fjær i hatten for hele regionen, fortsetter han.

- Når Levanger og Verdal ligger helt på topp, og Steinkjer også er med på topp ti, viser det at Innherred som helhet er en attraktiv region, så nå handler det både om å jobbe videre på samme vis, og samtidig se ut fra undersøkelsen hva vi kan bli enda bedre på.

Daglig leder for Innherred Næringsforening, Ingrid Dahl Furunes, istemmer Fikses betraktninger om kåringens betydning for Innherred som region.


- Det er ingen tvil om at dette er kjempestas og viktig for Innherred. Næringslivet i regionen har behov for folk, og mange av dem trenger vi at kommer flyttende utenfra. Da er det opplagt at det å være en region som gjør det lett å bygge og bo – og ikke minst at dette blir objektivt anerkjent og dermed også fortalt ut over regionens grenser – har stor betydning, uttaler Dahl Furunes.

- Entreprenørånd og stå-påvilje
Daglig leder, Vegar Furunes, i Boligbyggelaget Midt, med hovedkontor i Verdal, applauderer egen region for det gode arbeidet som utføres her.


- Vi er en region som er preget av entreprenørånd og stå-på-vilje. I tillegg er det et nært og godt samarbeid mellom utbyggere, kommune og boligbyggelag. Dette er noen av årsakene til at vi kommer så bra ut på NBBLs «Boligvennlighetskåring», uttaler Furunes i pressemeldingen.

Kommuner som lykkes i kåringen, bidrar til å holde boligbyggingen oppe og boligprisene nede. I andre enden av skalaen havner kommuner med for få byggeklare tomter, høye gebyr og lang saksbehandlingstid.

- I «Boligvennlighetskåringen» rangerer NBBL i hvilken grad kommunene sørger for at det kan bygges nok boliger og riktige boliger, samt at tidsbruk og gebyrer er på et fornuftig nivå. Ikke noe av dette er tilfeldigheter, men politikk som virker i den ene eller andre retningen. Lokalpolitikerne er de som sitter med nøkkelen til god boligpolitikk, skriver Bård Folke Fredriksen, adm.dir. i NBBL.

- Godt samarbeid mellom aktørene gir god oversikt over markedet og hva det er behov for, og ikke minst kortere beslutningsprosesser. Det ser vi har stor betydning for plasseringen i «Boligvennlighetskåringen» i vårt nedslagsfelt, utdyper Furnes.

Klatret på listene
Ettersom de årlige kåringene ligger ett år i etterkant, er det plasseringen for 2021 som Norske Boligbyggelags Landsforbund nå publiserer. Forrige kåring, for 2020, plasserte Verdal på en 12. plass og Levanger på en tredjeplass. Begge kommunene klatret med andre ord kraftig oppover på lista denne gangen. En utvikling som Levangerordføreren mener ikke er tilfeldig.

- Vi jobber kontinuerlig etter en bevisst strategi for å kunne tilby et variert utvalg av boliger - både eneboligtomter og leiligheter. Alt dette er viktig for å gjøre det enkelt å bosette seg i kommunen uavhengig av hvilken type bolig som passer den livssituasjon, man er i, uavhengig av om man ønsker å bo nært Levanger sentrum, et av de andre sentraene eller i ei av de trivelige grendene våre, sier hun.De avgjørende kriteriene
Den årlige kåringen rangerer norske kommuner etter en rekke kriterier innenfor hovedtemaene tilrettelegging og boligbygging. Under ser du faktorene som drev de to nabokommunene helt til topps:
Levanger:
  • Bruker i snitt 3,9 uker på saksbehandling for byggesaker med frist 12 uker.
  • Total tid for behandling av reguleringsplan (fra oppstartsmøte til vedtak i kommunestyret) er 276 dager, der kommunens tidsbruk er 103 dager (bedre enn 95%)
  • Lave gebyr for private planforslag
  • Har ikke avvist noen private planforslag
  • Best av alle på igangsettingstillatelser i forhold til befolkningsendring
Verdal:
  • Bruker i snitt 6 uker på saksbehandling for byggesaker med frist 12 uker.
  • Total tid for behandling av reguleringsplan er 205 dager, der kommunens tidsbruk er 85 dager (bedre enn 97%)
  • Lave gebyr for private planforslag
  • Ingen avviste private planforslag
  • Lavest gjennomsnittsalder ved førstegangskjøp av alle kommuner (24,8 år)