Millionstøtte til miljøfyrtårnsertifiseringer
Jan-Eilert Nilsen, bærekraftsansvarlig i SpareBank 1 SMN, presenterte nyheten om Sparebank 1 SMNs nye, grønne støtteordning på Stiklestad tirsdag. Foto: INF

Millionstøtte til miljøfyrtårnsertifiseringer

21. mai 2024 | Tekst : INF
SpareBank 1 SMN bidrar med tre millioner kroner til små og mellomstore bedrifter i hele Midt-Norge.
Det offentliggjør banken i ei pressemelding tirsdag. 

- Vi applauderer denne verdifulle støtteordningen fra Sparebank 1 SMN. Det er svært gode nyheter for lokalt næringsliv i Midt-Norge, og vil bidra til å skape mer grønn omstilling og lønnsomhet i hele landet, sier Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn, ifølge pressemeldinga.

Norges største bærekraftsundersøkelse, Bærekraftsbarometeret fra SpareBank 1 SMN, viser tydelig at det er behov for et taktskifte. Derfor oppretter SpareBank 1 SMN den nye støtteordninga for å hjelpe små og mellomstore bedrifter i hele Midt-Norge med å oppnå Miljøfyrtårnssertifisering. 

- Dette er et kjærkomment bidrag fra Sparebank 1 SMN. Vi vet at mange bedrifter jobber utrolig godt med dette, og så vet vi samtidig at det er svært mange bedrifter som har behov for å forsterke sin innsats. Tilgang på økonomisk støtte i arbeidet kan være både et insentiv og et viktig hjelpemiddel for mange av bedriftene på Innherred. Det sier daglig leder i Innherred Næringsforening, Ingrid Dahl Furunes, og roser bankens initiativ. 

- Det er ingen tvil om at sertifiseringer og dokumentasjon på at du tar de nødvendige grep for miljø og bærekraft, nå veier tungt inn på konkurransebildet. De bedriftene som sover i timen nå, blir fort hensatt på perrongen når toget går, sier Furunes. 

Samarbeid er nøkkelen
-  Vi vil bidra til å bygge regionen og få med oss folk og bedrifter flest. Som pådriver for grønn omstilling ønsker vi å utvikle regionen og bygge lokalsamfunn som er endra bedre å leve, arbeide og bo i. Samarbeid er nøkkelen. Vi gir med denne ordningen konkret starthjelp, men bedriftene må gjøre jobben, skriver Jan-Eilert Nilsen, bærekraftsansvarlig i SpareBank 1 SMN.

Næringslivet møter stadig strengere krav til bærekraft, noe som er utfordrende selv for de alle største aktørene. Små og mellomstore bedrifter står for nær halvparten av sysselsettingen og verdiskapingen i norsk næringsliv. Mange lokale arbeidsplasser er avhengige av at bedriften vinner lokale anbud og det er en bekymring at økende dokumentasjonskrav svekker småbedriftenes konkurransekraft. For å møte dette trenger de konkrete verktøy.

- Bedriftsledere etterspør støtteordninger til miljøsertifisering, ikke nødvendigvis fordi de er dårlige på bærekraft, men fordi miljøledelse og bærekraftsrapportering krever kompetanse. Med en Miljøfyrtårnsertifisering blir bedriften utstyrt med styringsverktøy som ivaretar norske og internasjonale standarder, sier Ytreberg.

Samfunnsutbytte gjør det mulig
Mer enn 40 % av banken eies av lokalsamfunnet. Derfor går også en rettmessig andel av overskuddet tilbake til samfunnsnyttige formål. Gjennom å dele ut samfunnsutbytte til organisasjoner og gode tiltak i Midt-Norge, kan SpareBank 1 SMN bidra til levende og bærekraftige lokalsamfunn.

- Vårt samfunnsutbytte gir oss mulighet til å bidra, og dette er et konkret eksempel på det. Denne ordningen og samarbeidet med stiftelsen Miljøfyrtårn er et viktig bidrag til å hjelpe de mindre bedriftene i Midt-Norge i gang. Og det er jo nettopp slik: Kortsiktige endringer og tiltak gir langsiktig effekt – det handler om å komme i gang! Avslutter leder for samfunnsutbytte i SpareBank 1 SMN, Hilde Sem Lykke.