Ny samarbeidspartner: Aasen Sparebank
Trude Hynne, leder Salg og marked i Aasen Sparebank, Bjørn Asle Hynne, administrerende banksjef i Aasen Sparebank og Ingrid Dahl Furunes, daglig leder i Innherred Næringsforening, diskuterer samarbeid over en kopp kaffe. Foto: INF

Ny samarbeidspartner: Aasen Sparebank

07. mai 2024 | Tekst : Kjersti Fikse
I over 160 år har de vært en synlig og deltakende aktør i egen region. Aasen Sparebank er en pådriver i utviklingen av næringslivet på Innherred, og har nå styrket innsatsen gjennom å signere en samarbeidsavtale med Innherred Næringsforening.
- Intensjonen vår med partnerskapet er å samarbeide om tiltak som styrker næringslivet i vårt felles markedsområde, uttaler administrerende banksjef Bjørn Asle Hynne til INF.

- En samfunnsaktør
Aasen Sparebank har en sterk markedsposisjon i området mellom Stjørdal og Steinkjer, med avdelinger i Åsen, Levanger og Verdal. Kjerneverdiene «Fleksibel – Engasjert – Nær – Tilgjengelig» ligger som grunnsteiner i valget om fysisk tilstedeværelse og en tett og aktiv oppfølging av både privatkunder og næringsliv.

- Vi har i alle år hatt fokus på bolyst. Vi oss er det også viktig og verdifullt å støtte lag og foreninger som bidrar til bolyst og trivsel. Det er viktig for rekruttering og dermed for næringslivet og samfunnet som helhet, sier Hynne.

På kontoret i Verdal møter banksjefen og leder for salg og marked, Trude Hynne, næringsforeningen over en kopp kaffe. 

- Vi er alltid åpen for nye samarbeidspartnere som kan bringe en merverdi til medlemmene våre. Vi er glade for å styrke laget med Aasen Sparebank. De står for gode verdier og jeg er sikker på at dette kommer til å bli et fruktbart samarbeid, sier daglig leder for Innherred Næringsforening, Ingrid Dahl Furunes. 

Det viktige næringslivet
Nå som Aasen Sparebank blir offisiell samarbeidspartner med Innherred Næringsliv, sikrer de en enda tettere relasjon til næringslivet i egen region.

- En sterk næringsforening med en tydelig og synlig posisjon er absolutt et gode for hele næringslivet og for lokalsamfunnet. Vi ønsker gjennom partnerskapet å til å bidra til å styrke det gode arbeidet som INF gjør for næringslivet, sier Hynne.
---------------------------

VÅRE TRE FASTE
Når INF presenterer sine samarbeidspartnere, mottar alle våre nye partnere tre faste spørsmål:

1. Hvem er dere?
Aasen Sparebank er en bank som drives av visjonen En lokalbank – i gode og andre dager.
Den nærheten som visjonen beskriver, gjenspeiles i alt vårt arbeid. Konseptet med personlig betjening til våre kunder har alltid vært basert på tilgjengelighet og nærhet, og det kommer vi ikke til å endre på. Vi fortsetter å være lokalt til stede, med fokus på tilgjengelighet og lokal kompetanse. Vi har åpne dører og du kan i tillegg nå oss digitalt. Alle kundene våre har personlige rådgivere, og vi får tilbakemeldinger om at vår sterke lokalkunnskap gjør oss til en god samarbeidspartner.

For Aasen Sparebank har det alltid vært viktig å være en god sparringspartner for næringslivet, og bidra med gode råd om investeringer og finansieringsalternativ. Vi har også et eget næringsfond som vi aktivt bruker for å understøtte næringsutvikling i regionen.
Vi har alle fullmakter lokalt, og er ikke avhengig av andre for å ta store og viktige avgjørelser.

Aasen Sparebank er en del av LOKALBANK-alliansen og forsterker samtidig den lokale markedsposisjonen gjennom medlemskapet i banksamarbeidet Frendegruppen.

2. Hvorfor har dere valgt å bli partner med INF?
Aasen Sparebank er en aktiv pådriver for næringsliv og utviklingen av det. Vi ser på INF som et sentralt virkemiddel for næringslivets styrke til utvikling. Et av våre mål er at vi gjennom partnerskapet kan bli en aktiv bidragsyter i prosessene med å skape sentrale utviklingstiltak for å styrke næringslivet, både med tanke på bærekraft og andre områder.
Samtidig ønsker vi også selv å være en del av det aktive miljøet som utgjør Innherred Næringsforening. Dette er et samarbeid som gir oss enda større kontaktflate inn til næringslivet, og en styrket innsikt og kunnskap om bedrifter og bransjer i vår egen region.

3. Hva er de viktigste kjernesakene for næringslivet på Innherred fremover, sett fra deres ståsted?
Det må legges til rette for lokal næringsutvikling og INF må være en aktiv pådriver som jobber tett på nødvendige strukturer politisk og administrativt.
Stadig nye direktiver om bærekraft kommer med økende kraft og hurtighet. Dette må næringslivet tilpasse seg for ikke å sakke akterut, og næringsforeningen kan være en verdifull katalysator for kompetanseutvikling i regionen. Dette gjelder selvsagt både med tanke på bærekraft og andre områder.
Bolyst og sterke lokalsamfunn er avgjørende for at samfunn og næringsliv skal både etableres og vokse, derfor må næringsforeningen hele tiden se det store bildet.