Nytt medlem: MDE
Magnus Moan sitter på kontor i Trondheim, men se også mot Innherred i sitt arbeid med konsulent- og rekrutteringstjenester. Foto: Kjersti Fikse

Nytt medlem: MDE

13. september 2023 | Tekst : Kjersti Fikse
Rekrutterings- og konsulentbyrået har fått kontor i Trondheim og tar sikte på Innherred.
 
- Vi har sett at nettverket her på Innherred er godt, og at det tenkes litt nytt her. Det er et veldig spennende område, med nærhet til Trondheim og samtidig med firmaer og bransjer som vi har god erfaring med, hvor vi kan være med og bistå med konsulenttjenester eller rekruttering.

Det sier mannen som vil være MDEs kontaktperson her på Innherred, Magnus Moan. For mange er han kjent som tidligere kombinertløper, en erfaring han bruker aktivt i arbeidslivet.

- Jeg levde et liv som delvis også foregikk i media. Jeg jobba den gangen aktivt med å oppnå den typen oppmerksomhet som jeg mente jeg og vi fortjente gjennom den jobben vi gjorde som idrettsutøvere. Det handler om synlighet, sosiale medier, det å by litt å seg selv og skille seg ut. Og det handler om å omgi seg med gode folk, ledere, team og kolleger. Faktorer man må bruke mye tid på for å dyrke frem. Det meste av dette har ren overføringsverdi til det jeg jobber med opp mot bedrifter og kunder, sier Moan.

Bredere nedslagsfelt
MDE står for Multidisplin Engineering, og firmaets oppstart var med hovedleveranse av konsulenttjenester innenfor olje og gass og fornybar energi. Etter hvert ble nedslagsfeltet utvidet til å omfatte flere bransjer og rekruttering. Selskapet har hovedkontor i Stavanger og ellers kontor i Bergen og Oslo. I 2022 åpnet Trondheim-kontoret, hvor Moan har sitt arbeidssted.

- Teamet i Trondheim består av seks mennesker som alle har bransjeerfaring og er sertifisert på rekruttering og personlighetstesting.

- Til syvende og sist handler det om mennesker. Måten vi jobber med mennesker, er den samme uansett om du jobber med rekruttering eller konsulenttjenester, fastslår Moan.

- Ekstremt tett på
Når Moan skal beskrive hvordan han jobber sammen med bedrifter, forteller han om prosesser hvor han og hans kolleger opparbeider seg inngående kjennskap til bedriften de skal jobbe sammen med.

- Noen ganger kan vi legge kontortid sammen med bedriften, for å lære kulturen og arbeidsmetodikken å kjenne slik at vi kan bruke det i letingen etter riktige kandidater ved ansettelse.. Vi intervjuer både ledere og ansatte for å bli kjent med jobben, forklarer Moan, og kommer igjen tilbake til at selv om kompetanse og erfaring er viktig, handler det også om menneskene, kjemien følelsene og energien.

- Det er liten vits for oss å lete etter folk hvis vi ikke vet hvem vi jobber med. Så når vi bruker tid på å bli kjent med kundene først, handler det om å finne den riktige matchen i enden, sier han.

Nyskapende
Mye av det Moan prater om, kan hektes på «Employer Branding», det vil si posisjonering for å bli en attraktiv arbeidsgiver. Det å bygge sitt eget omdømme for å tiltrekke seg både kunder og ansatte. Som et ledd i dette arbeidet, har MDE tatt i bruk podcast som et effektivt verktøy.

- Vi er ikke de første til å ta i bruk podcast på denne måten, men jeg har ikke sett noen andre som gjør det her. For mange kunder er det uvant i starten, men når de blir varme i trøya er det et helt fantastisk verktøy å bruke. Etter vårt kundeforhold har de opptaket til fri bruk, og det ser vi at har stor verdi for svært mange. Å møtes av en vlog eller lydopptak på nettsida, gir besøkende en helt annen innsikt i bedriften enn kun tekst og bilder, sier Moan.

- Dette bruker vi for å lyse ut stillinger, men det gir også en merverdi for bedriften i arbeidet med å bygge omdømme og vise omverden hvem de er sier han.

- Hvordan vil vi merke dere her på Innherred?

- Dere vil merke et firma som er på, som har lyst til å skape noe og som ønsker samarbeid. Det er jeg som kommer til å være med på aktiviteter på Innherred, og som bedrift er vi veldig opptatt av å være med på å få ting til å skje.