Nytt Medlem: Skog Arkitekter
Eirik Fonn og Oda Moen Møst utgjør Skog Arkitekters Levanger-kontor. Mens Innherred Næringsforening er på besøk, ligger familiens yngste ute og sover i vogn, og hjemmekontor er praktisk. Men etter hvert flytter bedriften til kontorlokaler i Levanger sentrum. Foto: INF

Nytt Medlem: Skog Arkitekter

08. mai 2023 | Tekst : Kjersti Fikse
Etter endte studier i Trondheim, ett år i Paris og ti år i Oslo, har arkitektparet fra henholdsvis Levanger og Bergen flyttet til Innherred med tre barn, et arkitektfirma og tung erfaring i bagasjen.
Når Innherred Næringsforening ankommer eneboligen med fantastisk utsikt over fjorden, ligger en åtte måneder gammel baby og sover utenfor døra. Fireåringen og sjuåringen er på barnehage og skole mens Erik Fonn og Oda Moen Møst disker opp med kaffe.

Flytta hit i september
Med det er nesten hele Skog Arkitekter til stede. Fonn er daglig leder mens Møst er partner. I tillegg sitter tredjemann og faglig leder, Kasper Bonna Lundgaard, på kontor i Tønsberg. Alle tre møttes allerede under studiene i Trondheim og jobbet i samme firma i ti år.

- Vi snakket om det helt siden studiene, at det ville vært kult å gjøre noe eget sammen. Tidligere jobbet vi i utviklingsselskap, så startet vi Skog Arkitekter i høsten 2019, forteller Møst.

De første årene lå kontoret i Oslo, men i september i fjor flyttet to av tre til Levanger, hjembyen til Møst, for å videreutvikle firmaet der. Skarrende r-er avslører fort at Fonn ikke flyttet tilbake til egen hjemby.

- Nei, jeg er ikke trønder. Jeg er fra Bergen, men kanskje kan jeg kalle meg trønder om noen år, humrer han.

To kontor
- Kasper blir i Tønsberg, og det funker veldig bra. Er det noe pandemien lærte oss, så er det at det går helt utmerket å jobbe godt sammen over større avstander, sier Fonn. Ved større prosjekter er det naturlig å tenke samarbeid, mens med mindre oppdrag vil kontorene jobbe separat.

Med etableringen på Innherred, tar arkitektfirmaet sikte på en variasjon i oppdrag.

- Vi har med oss lang erfaring fra Oslo med blant annet fortettingsprosjekter. I Oslo har de jobbet med den problematikken helt siden 90-tallet. Det å få jobbe med reguleringsplaner og boligfeltutvikling på Innherred er veldig interessant, og der har vi kanskje en litt unik erfaring og spisskompetanse. Samtidig ønsker vi selvsagt å bruke vår kompetanse inn i det private markedet også, sier Møst.

- For øyeblikket jobber vi med et større reguleringsoppdrag i Skien, en enebolig på Toten, ei hytte på Ytterøya, og forttingsprosjekt utenfor Oslo. Så det er god spredning, sier Fonn

Arkitektur er mer enn bygg
Det er tydelig at paret brenner for faget sitt. Og særlig utvikling av boligfelt og fortetting er en forlokkende del av faget.

- Slik arkitektur oppleves og selges, er som enkeltstående objekter. Men det er ikke slik det fungerer. Det er i reguleringsplanen at du legger de viktigste kriteriene for boligkvalitet. Det er der du legger opp til hvordan folk skal møtes utenfor boligen, i det sosiale livet. Hvordan ferdselen skal foregå og hverdagslivet utformes. Jeg tenker ofte at de aller viktigste grepene i arkitektur tas der, forklarer Fonn.

- For utviklere er det også viktig å få gjort mulighetsstudier på tomter før de kjøper. Da analyserer vi tomta, ser på reguleringsplaner og terreng og tegner opp hvordan området kan tas i bruk og hvor mye som kan utnyttes. Det er en jobb vi har god erfaring med, legger Møst til.

Ringerunder
Etter at paret med sine tre barn flyttet til Innherred, har tiden gått med til prosjekter de allerede er i gang med, og det å gjøre seg kjent i markedet på Innherred. Innmeldingen i Innherred Næringsforening er et grep i det arbeidet, for å bli en del av det største næringslivsnettverket i regionen.

- Nå har vi ringt litt rundt og tatt samtaler med aktører i området, både for at de skal bli kjent med oss og vi med dem. Det er klart det tar litt tid å etablere seg med nytt selskap i en ny by når vi ikke har en kundebase her fra før, men vi har veldig trua på Innherred som område for oss, sier Møst.

Kontoret i eget hjem er kun en midlertidig løsning. Om ikke lenge vil firmaet flytte inn i Kirkegata 36 i Levanger sentrum.