Nytt styre applaudert inn på årsmøtet
Det var god stemning i salen under årsmøtet 20. mars, med Stein Roger Sundland som ordstyrer. Foto: Kjersti Fikse

Nytt styre applaudert inn på årsmøtet

20. mars 2024 | Tekst : Kjersti Fikse
Under onsdagens årsmøte for Innherred Næringsforening, ble fire unge og svært erfarne næringslivledere valgt inn i styret.
 
Styreleder Inga Granlund fra Kvernmo tok over styreledervervet etter Kari Hynne Skjærpe i 2023. Granlund var ikke på valg som styremedlem i år, og styret sikres dermed en god og viktig kontinuitet fremover. Med ett års erfaring som styreleder, tok hun i tillegg på seg det viktige ledervervet også det neste året.


- Å sitte som styreleder for Innherred Næringsforening har vært både spennende og givende dette året, og jeg er glad for å få fortsette arbeidet. Innherred Næringsforening har en svært solid posisjon i næringslivet på Innherred, med gode muligheter for å utgjøre en faktisk forskjell for alle aktører som driver næring i regionen - hvilket også utgjør en forskjell for samfunnet ellers. Det er jeg glad for å få være en del av også videre, sier Granlund.

Kontinuiteten styrkes ytterligere ved at styrets øvrige to kvinner ikke er på valg, slik at Elin Sæteren fra Normilk fortsetter i sitt styreverv sammen med Ingunn Figenschou Eggen fra Sparebank 1 SMN. I tillegg fortsetter Svenn Robert Berg fra Levanger arena/Levanger campingdrift i sitt verv når han tar gjenvalg og rykker opp fra vara til fast medlem for to år.

Daglig leder Ingrid Dahl Furunes er glad for at fire så sterke styremedlemmer er med på laget videre.

Viktig kontinuitet
- 2023 var vårt første fullstendige driftsår etter sammenslåingen, og vi har brukt god tid på å vokse oss sammen. I en slik prosess er det helt naturlig at driften blir påvirket, særlig det første året. Da er det godt å ha et styre som har vært med oss i hele prosessen, som vet hvordan vi jobber og som er påkobla utviklinga hele veien. Kontinuiteten i styret er nok ekstra viktig for oss på dette stadiet, sier hun.

Samtidig ser hun positivt på valgkomiteens innstilling til nytt styre, og berømmer dem for det arbeidet som nå er gjort med å finne den riktige sammensetningen for de neste par årene.

Ny inn kommer Tobias Taube fra Berg Eiendom, Ole Martin Krieg Aarstad fra Vuku Naturstein og Joakim Nesset Sundal fra Smart Media. I tillegg er Bjørnar Melby fra NOKR valgt inn som fast vara.

Det nye styret ble enstemmig valgt under årsmøtet 20. mars. F.v: Daglig leder i Innherred Næringsforening, Ingrid Dahl Furunes, Svenn Robert Berg, Inga Granlund, Ingunn Figenschou Eggen, Ole Martin Krieg Aarstad, Joakim Nesset Sundal, Bjørnar Melby og Tobias Taube. Elin Sæteren var ikke til stede da gruppebildet ble tatt.

- Laget styrkes
- Det er alltid spennende å se et nytt styre ta form. Denne gangen er det et fremoverlent og forholdsvis ungt styre som bankes gjennom på årsmøtet. Tobias, Ole Martin og Joakim tilbyr oss noen perspektiver som er viktig for oss å ta med i arbeidet. Noen av de nye kommer med mye styreerfaring, andre er nokså ny på styrearbeid, og samtlige har lang, tung og viktig erfaring fra sine liv i næringslivet. Det er en veldig verdifull kombinasjon, og vi ser på dette som en positiv styrking av laget, sier Furunes.

Hun sier videre at Innherred Næringsforening er opptatt av å bruke sitt eget styre aktivt.

- Vi ønsker ikke å ha et tilbakeskuende styre som bare evaluerer og behandler saker pro forma på hvert styremøte, og så ferdig med det. Vi ønsker et styre som er påkobla oss og den daglige drifta, som bryr seg om hvilken retning vi tar og som er aktive deltakere i viktige diskusjoner. Det har vi vært heldig med i alle årene våre. Vi har hatt skikkelig gode og uredde styreledere og styremedlemmer som setter krav. Det bringer oss fremover, sier hun.

Tilfredsstillende årsresultat
Årsmøtet behandlet også årsregnskapet for næringsforeningen, som for andre år på rad viser røde tall. Det er ikke noe som bekymrer daglig leder.

- Dette er vårt første fulle driftsår. Det tar litt tid å sette organisasjonen, og vi har holdt et høyt aktivitetsnivå for medlemmene våre. Selvsagt ønsker vi på sikt å klatre opp på plussida, men samtidig er det ikke noe mål for oss å sitte med millioner på bok. Vi jobber for og med medlemmene hele året, og når vi går med minus er det fordi vi har laget mange gode tilbud for medlemmene våre, fordi vi ser at de trenger det, sier hun, og slår fast at det ikke ligger noen dramatikk i minustegnet.

Hun forklarer videre at selv om de fleste aktiviteter som tilbys medlemmene gjennom året, koster penger, jobbes det aktivt og kontinuerlig med å holde kostnadene så langt nede som mulig for medlemmer som deltar på det som arrangeres.

- Konsekvensen av det er naturlig nok mindre inntjening på oss. Og så må vi selvsagt hele tiden jobbe med å finne den riktige balansen på akkurat den fordelingen. Vi har en naturlig ambisjon om å være i null eller på et lite pluss i 2024, sier Furunes

Mye aktivitet
Ifølge årsrapporten kan INF kvittere for 10 kompetansehevende tiltak, fra tretimers INput seminar til tredagers kurs, ni frokostmøter med faglig innhold, samt en rekke dialogmøter med kommuner og medlemsbedrifter. Det er gjennomført sommerfest lokalt og næringslivstur til Berlin.

Øras Dager ble arrangert i august, og i jula inviterte næringsforeningen i samarbeid med kommunene, til treff mellom bedrifter og mulige heimflyttere/tilflyttere.

- Dette er det som vises best utad, sammen med alle våre deltakelser i offentlig ordskifter. Samtidig jobber vi selvsagt hver uke kontinuerlig med saker og møter for og med medlemmene våre. Vi samhandler med myndigheter og styringsmakter lokalt og regionalt, vi bistår medlemmer, gir råd og kobler bedrifter sammen, eksemplifiserer Furunes.

- Skal lokalsamfunnene fungere, må næringslivet fungere. Uten at bedriftene blomstrer, blir det heller ikke vekst i samfunnet ellers. I det perspektivet er jobben vår utrolig givende, slår hun fast.

Les årsrapporten her:

           
                Årsrapport-2023