Sydende optimisme på næringslivets nyttårsfrokost
Rune Fuglestrand (Ernst & Young), Morten Hynne (Grande Entreprenør), Arild Klokkerhaug (INF), Erik Stiklestad (Aker Solutions) og Ingrid Dahl Furunes (INF) bidro til å male et tidsbilde preget av optimisme under nyttårsfrokosten 2023.

Sydende optimisme på næringslivets nyttårsfrokost

10. januar 2023 | Tekst : Kjersti Fikse
- Det gleder meg når konkurransekraften og kapasiteten er til stede i regionen, så vi kan utnytte kortreist og ureist kompetanse og ressurser i produksjonene våre.
Verftsdirektør Erik Stiklestad kunne se ut over et fullsatt rom under dagens nyttårsfrokost. Gjennom sin presentasjon av den nåværende og kommende aktiviteten på Aker løftet han effektivt rommet inn i optimismens tidsalder.  Av 106 oppmøtte personer, fra 61 forskjellige bedrifter, kan de fleste bekrefte at de berøres direkte av det som skjer på verftet i Verdal. Per i dag bruker Aker Verdal over 200 underleverandører i Midt-Norge. Med andre ord: Når det går godt på Aker, merkes det i regionen.  


Trenger 350 nye folk
Like før jul kom den enorme nyheten om rekordkontrakter til Aker Soutions, som i svært stor grad vil sette sitt preg på næringslivet i Verdal i årene fremover. I løpet av 2023 vil Aker hente nærmere 350 arbeidere til verftet på Ørin og i løpet av en times gjennomgang la Stiklestad for dagen fremtidsplaner i verdensklasse. Lokalt skal det bygges ny infrastruktur på Ørin, det investeres i banebrytende utstyr, som for eksempel verdens største robot, det bygges svære brakker for ansatte, det satses på kompetanseheving og en gigantisk høyteknologisk produksjonshall skal bygges på området. Alt det bare for å legge til rette for de store oppdragene Aker både har halt i land og tenker å kjempe om.


De store arbeidsprosjektene ligger på rad og rekke foran bedriften i årene som kommer. Ifølge verftsdirektøren vil olje og gass fortsatt utgjøre vesentlige deler av arbeidet de første årene, men en kraftig dreining mot grønn og blå sektor er i gang, med vind- og havkraft og store oppdrag for oppdrettsnæringen. De internasjonale markedene ligger for selskapets føtter, med konkrete oppdrag og planer både i USA og Storbritannia. Så selv om Stiklestad viste til det han beskriver som en forutsigbar verftskrise noen år frem i tid, når olje og gass-prosjektene ikke lenger ruller inn på samme vis, bar innlegget hans overhodet ikke preg av bekymring, men heller løsninger for årene etter.

Nye skatteregler
Litt mindre lystig, men overhodet ikke mindre interessant, var morgenens vertskap. Ernst & Young sto for frokosten på næringsforeningens aller første medlemsmøte av året, og Rune Fuglestrand serverte samtidig de mest alvorspregede fremtidsutsiktene.


Torvikutvalgets forslag til endringer i den norske beskatningen er nå sendt på høring, med høringsfrist 23. mars. Og selv om ingen vet hvilke endringer som vil vedtas, tok Fuglestrand forsamlingen gjennom forslagene og deres mulige implikasjoner både for privat- og selskapsøkonomi. Han understreket at uavhengig av hvor mye som blir vedtatt, vil rapporten legge sterke føringer for regjeringen.

Fuglestrand forventer ingen vesentlige endringer på selskapsskatten, mens ved gjennomgangen av forslagene til beskatning på arv og gaver, hadde han én klar konklusjon til et rom hvor flere nok kunne kjenne på relevansen: «Vurderer du et generasjonsskifte for selskapet ditt, bør du gjøre det i dag eller i morgen».

Steinkjer vs. Amerika
Endringer i beskatningen eller ikke, Aker Solutions er langt fra den eneste aktøren på Innherred som kjenner på den sydende optimismen.


- Erik snakket om at han synes det er tøft at de skal til Amerika. Jeg synes det er litt tøft at vi skal til Steinkjer, åpna Morten Hynne fra Grande Entreprenør sitt innlegg med, til latter fra salen. Henvisningen var til den nylige kontrakten med å bygge et nytt Fylkets Hus på Steinkjer, et oppdrag Grande deler med Veidekke, med en kontraktssum på nærmere 210 millioner kroner. Samtidig er byggingen av Ytterøykylling et rent Grande-prosjekt, med sitt nye industribygg for slakting og foredling av kylling, til en verdi av ca 150 millioner.

Også Hynne pekte på andre aktører i salen og viste til hvordan de store kontraktene får ringvirkninger for hele næringslivet, blant annet ved bruk av underentreprenører og ved rekruttering og tilflytting.

Må mer folk til Innherred
Og det er ingen tvil om at nettopp rekruttering og tilflytting vil være et uhyre viktig satsingsområde for hele Innherred i årene som kommer. I Innherred Næringsforenings undersøkelse om fremtidsutsiktene i medlemsbedriftene, kom det frem at bekymringen for tilgang på arbeidskraft er gjennomgående.

Mens Fuglestrand viste til at Torvikutvalget har sett på sysselsettingsutfordringer som noe som bør behandles blant annet gjennom redusert beskatning på arbeidsinntekt og redusert trygdeavgift, snakket både Stiklestad og Hynne varmt om behovet for tilflytting.

- Vi må skape rammene som gjør regionen og kommunene attraktive å flytte til, så vi får hit nye arbeidere og unngår å kannibalisere hverandres arbeidskraftsmarked, slo Stiklestad fast.

For Innherred Næringsforening betyr det at bolyst og rekruttering fortsatt må stå høyt på agendaen i 2023.