UNG i næringslivet
Arbeidsgruppa bak UNG i næringslivet: F.v.: Victoria Storstad (Innherred Næringsforening), Lisbeth Stene Helgesen (Sparebank 1 SMN), Fredrik Feragen Fossum (Levanger Arena/Levanger Camping), Torine Haugmark (GV Reklame), Sofie Aarmo (Caverion), Sigrid Schiefloe (Kvernmo) Sittende foran: Tommy Muledal (Prios Kompetanse). Foto: INF

UNG i næringslivet

14. mars 2023 | Tekst : Kjersti Fikse
Et sosialt liv utenom arbeidsplassen er avgjørende for den totale trivselen i livet. UNG i næringslivet er en satsing for, med og av unge arbeidstakere på Innherred, med mål om å skape verdier gjennom nettverk også på fritiden.
 
- UNG i næringslivet retter seg mot målgruppa unge mennesker som jobber på Innherred, opplyser Sofie Aarmo, til vanlig ansatt i Caverion. Hun sitter i arbeidsgruppa for UNG i næringslivet. Å definere hvem som går innenfor definisjonen «ung», er imidlertid opp til mottaker.

- Det er for oss som kjenner på behovet for å bli kjent med andre unge, gjennom et nettverk hvor fellesnevnerne er karrieremuligheter og sosialisering.  Definisjonen av ung vil variere fra person til person, vi ønsker ikke å ekskludere noen som føler seg ung – men vil tro vi hovedsakelig treffer aldersgruppen 20-35år. Når det er sagt, håper vi å danne en gruppe med et bredt spekter av alder, yrkes/studiebakgrunn, kanskje er noen godt etablerte og andre ikke – variasjon av folk, danner grunnlaget for et nettverk hvor vi kan utvikle oss sammen og lære av hverandre, sier Victoria Storstad i arbeidsgruppa.

Heia Innherred!
Året 2023 starta med mye fokus på behovet for tilflyttende arbeidskraft til Innherred. Næringsforeningen løftet for alvor rekrutterings-fanen allerede i 2022, med en rekke forskjellige tiltak, og har fortsatt ufortrødent siden. Dermed var det lett å kjenne seg hjemme i Verdal Kommunes initiativ, «Heia Innherred!» som blant annet er bygget på grunnprinsipper fra tidligere Verdal Næringsforums bolystkampanje «Heimkjært».

I INFs arbeid med tilflytting og bolyst, har næringsforeningen løftet frem Heimkjærts preposisjoner av, i og for – hvilket også er videreført som nøkkelelementer i prosjektet Heia Innherred!
For å trives må innbyggerne ha noe å leve av – en jobb og en inntekt. Vi må ha noe å leve i – en bolig og et samfunn med alt av fungerende infrastruktur. Og så må vi i tillegg ha noe å leve for – vi må ha et sosialt liv, vi må ha kulturtilbud, møteplasser og ikke minst et sosialt nettverk.

Samler de unge til kick-off
Så er det ikke slik at det sosiale nettverket nødvendigvis kommer av seg selv. Det er viktig at både det offentlige og næringslivet bygger arenaer for sosiale møteplasser. Og noen av disse møteplassene må skreddersys grupper, derav satsingen UNG i næringslivet.

- Nå starter vi med et Kick-Off på Verdal Hotell torsdag, et arrangement med i underkant av hundre påmeldte, hvor vi håper på tilbakemeldinger fra de unge om hva de ønsker. Vi planlegger å holde et nokså høyt aktivitetsnivå med både uformelle, nedpå treff som quiz og spillkvelder, og små seminarer og treff med faglig innhold. Vi vil bli kjent med hverandre på tvers av bedrifter og bransjer, og bygge opp en arena hvor unge arbeidstakere kan føle seg hjemme og trives, forklarer Fredrik Feragen Fossum fra arbeidsgruppa.

- Viktig satsing
Selv om UNG i næringslivet etter planen skal drives av og med unge arbeidstakere, er det Innherred Næringsforening som står bak initiativet. Alle i arbeidsgruppa jobber i medlemsbedrifter hos næringsforeningen, og organiseringen vil være INFs ansvar.

- Vi har tro på at dette blir et autonomt nettverk, drevet av dyktige, unge arbeidstakere fra Innherred, og så skal vi samtidig gjøre alt vi kan for å bidra, og for å legge til rette for de gode møteplassene.
Dette er et arbeid vi har satt i gang fordi signalene fra medlemmene har vært tydelige: Det trengs. Altfor mange arbeidstakere trives på jobb, men mangler et sosialt nettverk utenfor arbeidsplassen. Vi trenger at de unge ressursene våre slår seg ned her og blir værende, og da må vi bidra til at de trives. Det sier daglig leder Ingrid Dahl Furunes i Innherred Næringsforening.

Og avslutter med en oppfordring til aktørene på Innherred:

- Dersom noen kan tenke seg å bidra med noe til de unge – det være seg økonomiske bidrag til en «klassekasse», tilbud om passende lokaler til utvalgte treff eller sponsing av aktiviteter, for eksempel, er det bare å ta kontakt, så videreformidler vi med glede. Dette er en mulighet til å investere i arbeidskrafta vår, fastslår hun med et smil.

Påmelding her