FLASKETUTEN PEKER PÅ VERDAL

21. januar 2021
Hvordan sikrer vi kompetanse og arbeidskraft for framtiden?Hvordan ligger næringslivet og medlemsbedriftene an mtp. rekruttering og det å tiltrekke seg ung arbeidskraft? Hvordan klarer vi å tiltrekke oss de dyktige menneskene og nødvendig kompetanse for videre vekst? Dette ønsker vi å se nærmere på i tiden framover!  

2020 ble et spesielt år og 2021 fikk ikke helt den starten de fleste håpet på. Vi har hatt et ekstra stort trykk den siste tiden fra spesielt en gruppe – unge studenter og nyutdannede. De ytrer sin fortvilelse og bekymring for sommerjobber som forsvinner og generelt lite kjennskap til arbeidsmarkedet – og om det i det hele tatt faktisk finnes noe for dem.

Samtidig viser det seg i en av våre seneste medlemsundersøkelser at flere av våre medlemsbedrifter forteller at de ønsker at næringsforumet ser mer på området rundt «rekruttering» og det «å tiltrekke attraktiv ung arbeidskraft» til regionen. Etterspørselen etter kompetanse hos flere er stor. 

I fjor lanserte Verdal Næringsforum HEIMKJÆRT. Fokuset var å presentere prosjektet og alle dets fokusområder; LEVE, BO OG ARBEID i Verdal. Formålet med prosjektet er kort sagt lokal vekst, og bistå med å synliggjøre og fremsnakke de mange kvalitetene som finnes her. Med bakgrunn i ovenstående og det videre arbeidet med HEIMKJÆRT, starter vi "HEIMKJÆRT 2021" med å gå litt nærmere inn på fokusområdet: ARBEID.


Avhengige av å tiltrekke oss de unge Prognosene viset at unge voksne foretrekker å etablere seg i eller i nærheten av de store byene. For å sikre arbeidskraft, kompetanse og et levende lokalsamfunn i Verdal og omegn i framtiden, er vi avhengige de unge. Vi må finne ut av hva som må til for at de skal synes Verdal er attraktiv, og synliggjøre mulighetene og mangfoldet relatert til arbeidsmarkedet vi har. I tillegg ønsker vi å bidra til at de unges meninger om framtidens arbeidsmarked skal bli hørt, at de skal få et mer direkte innblikk i arbeidslivet, samt gi bedriftene en mulighet til å begeistre og inspirere unge talenter til å komme til regionen vår etter endt studietid. Det er vår felles jobb å vise de mange mulighetene som finnes her! Med #arbeidiVerdal HEIMKJÆRT skal vi ha fokus på tiltrekking. Vi skal spre gode historier om å jobbe i Verdal, pirke litt på hjemlengselen til utflytta verdalinger, fortsette å bygge stolthet hos nåværende innbyggere og synliggjøre mulighetene. 

Sommervikarer og egen Facebook-gruppe Statistikken viser at stadig færre unge jobber om sommeren. Men er det ungdommene som ikke ønsker å jobbe eller er det bedriftene som ikke ansetter ferievikarer? Dette var trenden allerede før koronapandemien, så hvordan vil det bli nå? Vi ønsker å bedre kontakten mellom disse unge arbeidssøkende og det lokale næringslivet. 
Vi har flere ungdommer/studenter som har sendt oss sine CV-er og som aktivt prøver å finne seg sommerjobber. De oppfordrer bedriftene til å komme med tilbud om sommerjobber. Dette er viktig for ungdommene, men også bedriftene. 

#arbeidiVerdalUNG
Vi har opprettet en egen Facebook-gruppe, kalt #arbeidiVerdal UNG, som vil fungere som en digital møteplass mellom unge studenter og næringslivet i Verdal. Dette er et åpent forum for ansatte i næringslivet i Verdal og unge studenter/nyutdannede som vil være interessante for medlemsbedriftene og vice verca. Formålet med gruppen er å fungere som et bindeledd for aktive og næringslivsinteresserte studenter og unge, knytte kontakter og synliggjøre bredden av næringslivet og ulike muligheter som måtte dukke opp. Kanskje kan det åpne noen dører mellom ung kompetanse og etablert næringsliv?

Næringsforumet og næringslivet kan dele informasjon om sommerjobber, utlysninger/rekruttering til interesserte og relevante unge som er medlem i Facebook-gruppen. Mens de unge kan dele informasjon om viktige saker og hva som er aktuelt for dem/hva de ser etter. Dette skal være en del av kampanjen og tiltakene for å beholde og tiltrekke de beste talentene til vår region.

Bli med i gruppen, hjelp oss å invitere utflytta ungdommer/studenter og del gjerne gruppen med de du tenker kan være interesserte - både unge og potensielle arbeidsgivere!  Bli med i kampen om rekruttering til Verdal og omegn!  1. Bli medlem av Facebook-gruppen #arbeidiVerdal UNG 
2. Inviter inn relevante unge og utflyttere, samt arbeidsgivere som bør få med seg dette.
3. Om dere har ledige sommerjobber/jobber; del de samtidig med enten oss eller direkte i gruppen. 

Vi ønsker dere lykke til i jakten på deres framtidige medarbeidere! 

Med vennlig hilsen oss i Verdal Næringsforum