#HEIMKJÆRT

04. juni 2020


 

Verdal Næringsforum har den siste tiden jobbet med prosjektet #HEIMKJÆRT. Prosjektet er fortsatt under utvikling og i en oppstartsfase. Bakgrunnen for prosjektet var utfordringene som kom med koronaviruset, men også andre problemstillinger i Verdal som det jobbes med. Noen av utfordringene er disse:  Utfordringer

 • Undersøkelse viser at Verdal har handelslekkasje til nabobyene, Trondheim, over grensa og på nett.


 • Næringslivet opplever en utfordrende tid, med lite folk i butikkene og/eller sviktende omsetning/etterspørsel.


 • Utfordrende å få folk til sentrum.


 • For begrenset samarbeid mellom næringslivet i Verdal ang. det å stimulere til økt lokal handel og det å ha en felles plattform/felles talerør.


 • Gi god nok synlighet og tilgjengelighet for alle medlemsbedriftene, samt god nok involvering mot de mindre bedriftene.


 • Ikke alle privatpersoner er interesserte i alt det andre næringsforumet gjør.
Mål og visjonVerdal Næringsforum er en viktig pådriver i arbeidet mot å fremme næringsutvikling og sysselsetting i Verdal, og ønsker å ta initiativ til et eget prosjekt for å utvikle og støtte opp under lokalt næringsliv, bolyst og lokal vekst i Verdal og omegn.Vi ønsker å vise frem regionen, arbeidslivet og de gode mulighetene byen og bygda har å by på.Målet for prosjektet er å skape verdi for lokalsamfunnet og medlemsbedriftene i næringsforumet, og samtidig motivere folk til å benytte seg av det lokale næringslivet, redusere handelslekkasje og stimulere til mer lokal handel.Dette er viktig for å skape et levende sentrum med varierte tilbud og tjenester, ivareta og skape arbeidsplasser, øke bolysten og tilflyttere - og ikke minst, for lokal vekst.Om HeimkjærtVi skal gjøre "avstandene" mindre i Verdal, samle lagene og skape et fellesskap. Dette gjennom et eget brand - Heimkjært. Brandet skal synliggjøre dette på en moderne og oppdatert måte. Det skal øke synligheten for medlemsbedriftene i Verdal og samtidig bistå lokalsamfunnet og andre interessenter. 

 • Heimkjært skal være en koordinator for bedrifter som ønsker å bevare, utvikle og styrke Verdal.


 • Heimkjært skal brukes om kortreiste og lokalproduserte varer, tjenester og opplevelser for Verdal Næringsforums medlemsbedrifter.


 • Heimkjært skal oppfordre til å bruke det man har i nærheten av der man bor - og "velge heimen".


 • Heimkjært skal fremme og jobbe for å styrke aktivitetene og den enkelte medlemsbedrift.


 • Heimkjært skal tilrettelegge for felles markedsaktiviteter i Verdal og på sosiale medier.


 • Heimkjært bruker digitale plattformer - hovedsaklig Instagram - som er en enkel kanal med mange muligheter for deling, markedsføring og kommunikasjon, samt at det gir en moderne tilstedeværelse og dialog. 
Èn merkevare hele året.Kjerneområder for Heimkjært:

 • Leve (aktiviteter, opplevelser, lokal handel, reiseliv, fritid)


 • Bo (bolyst, tilflyttere, innbyggere)


 • Arbeid (sommerjobb, yrkesvalg, rekruttering, stillinger)


 • Unge og studenter (arbeidssøkere)


 • Profilering og presentasjoner av medlemsbedrifter VNF
Vi har mange ideèr vi jobber med og som vi håper kommer på plass innen kort tid :-) Se og følg @heimkjaert på Instagram - og bruk oss for det det er verdt! For nærmere informasjon, samarbeid og spørsmål relatert til #HEIMKJÆRT,ta kontakt med Ingrid (idf@verdalnf.no) eller Amanda (as@verdalnf.no) :-)