Kino og opplevelsessenter: En virkelig god nyhet for å stoppe handelslekkasjen i Levanger

Kino og opplevelsessenter: En virkelig god nyhet for å stoppe handelslekkasjen i Levanger

28. oktober 2021 | Tekst : Arild Klokkerhaug
Levanger er den bykommunen i Trøndelag med størst handelslekkasje. I 2020 når grensene var stengt og vi måtte handle i egen kommune, så steg handelen med nesten 20%, mye mer enn sammenlignbare kommuner i fylket. På vårt frokostmøte om handel i dag fikk de 60 oppmøtte høre om problemene i bransjen, og de fikk oppleve at Alti Magneten og Hugos Tivoli lanserte store planer for et hypermoderne, attraktivt opplevelsessenter og kino med fire saler, deilige reclinerstoler og love-seats! Det kan være det Levanger trenger for å tette handelslekkasjen.
Når vi kjører til en annen by for å handle, det være seg Steinkjer, Stjørdal, Trondheim eller over grensen, så gjør vi ofte unna flere handler der, vi spiser og drikker og lar oss underholde. Det gjør vi oftere enn vi burde fordi Levanger har lite av storhandelskjeder, vi har ikke kino og vi mangler attraksjoner for store og små. Fra 2011 og helt frem til 2019 har vi brukt mindre og mindre penger per innbygger på handel i Levanger, mens de andre byene rundt oss har sett handelen øke år for år.  Men i 2020 steg handelen i Levanger med 19,2%, 280 millioner kroner! Hvorfor? JO fordi da kunne vi ikke reise over grensen, og vi var oppfordret til å handle i egen kommune.  Det viser hvor enorm handelslekkasjen er.  Når folk reiser ut, er det ikke bare Magneten som mister kunder, men nisjebutikkene, dagligvaren, restaurantbransjen, kulturbransjen og overnattingsstedene mister også kunder.

Derfor satte vi handel på agendaen med et eget frokostmøte i dag hos Jorbærpikene på Magneten.  Vi fikk en introduksjon til Alti og deres system, vi fikk høre om hvordan handelen har utviklet seg, og vi fikk servert en plan for hvordan handelslekkasjen kan stoppes.

Vi hadde frem til 2017 verdens eldste kino i kontinuerlig drift, en omdømmegave deluxe hadde vi bare visst å utnytte historen rundt det.  Når den ble nedlagt kan vi aldri noensinne få tilbake den posisjonen, en tapt mulighet.  Men Levangsbyggen ønsker og fortjener en kino som den studentbyen, helsebyen, handelsbyen og historiske trehusbyen vi er.  Vår kommune kan ikke prioritere kinodrift på mange år enda, derfor er vi glade for at det kommer et privat initiativ med stor investeringsvilje for å integrere kultur og opplevelser med handel. 

Dette vil ikke bare komme Magneten tilgode, men også komme småbutikkene i bykjernen, spisestedene, galleriene og ikke minst Trønderhallen tilgode (vi er de eneste i regionen med skikkelig badeanlegg for tiden). Dette handler ikke om Moan eller bykjernen, men om at folk kjører av E6 inn til Levanger og at de ikke kjører ut på E6 for å legge igjen pengene i andre kommuner! Takk for at vi har så spreke investorer som Alti Magneten og Hugos Tivoli som vil satse pengene sine på oss i Levanger.
Handel i Steinkjer 2011: 89000kr/innbygger
Handel i Steinkjer 2019: 107000kr/innbygger
+20%

Handel i Stjørdal 2011: 83000kr/innbygger
Handel i Stjørdal 2019: 95000kr/innbygger
+14%

Handel i Levanger 2011: 74000kr/innbygger
Handel i Levanger 2019: 73000kr/innbygger
-1%

Noe må gjøres!