Nytt om navn: Marit Leikvoll, Spera

02. september 2020


Nå: Senior prosjektleder, SperaTidligere: Prosjektleder, WSP TrondheimSpera (tidl. Talde prosjektstyring) har fra 1. september ansatt senior prosjektleder Marit Leikvoll. Marit har lang og variert erfaring fra både industri og offentlig forvaltning, med spesialisering innen prosjekteierstyring og verdibasert prosjektutvikling. Rådgivning i en tidlig fase og prosjekteierstyring er et prioritert satsningsområde for Spera. Prosjekteierrollen sørger for å sikre prosjektenes mål og strategier allerede i konseptfasen, og helhetlige mål for økonomi og bærekraft evalueres gjennom hele prosjektets levetid. Spera ønsker med sin kompetanse å gjøre byggherrene dyktige på dette området i Innherred. Dette er viktig for både industri-, bygge- og samferdselsprosjekter, og ikke minst for det sammensatte kompetansemiljøet ved VIP-senteret og industriparken forøvrig. For Spera vil Marit bli en svært verdifull ressurs for deres organisasjon og deres nåværende og framtidige kunder. Vi ønsker Marit velkommen med på laget! Ønsker du å melde inn et jobbskifte eller en nyansettelse?Klikk på bilde og meld inn via kontaktskjema.