Nytt samarbeid gir sysselsetting
Tre bedrifter sammen om én stilling. Det gir muligheter både for bedriftene og den heldige som får jobben.

Nytt samarbeid gir sysselsetting

24. mai 2022 | Tekst : Kjersti Fikse
Denne uka utlyser Verdal Næringsforum en prosjektstilling som kommunikasjonsmedarbeider.
Den formelle arbeidsgiveren blir Verdal Næringsforum, men prosjektet er i realiteten en pilot hvor Sprek Treningssenter, Boligbyggelaget Midt og Comfort S-Rør deler på, og fullfinansierer, stillingen. Prosjektperioden er 1 år.
 
Bakgrunnen for dette pilotprosjektet er et behov som ble tilkjennegitt fra de tre aktørene; Alle tre hadde behov for en fast kommunikasjonsmedarbeider i større eller mindre grad, men ingen hadde behov for å opprette en hundre prosents stilling. Bedriftene innså samtidig at det de kunne tilby hver for seg, ikke nødvendigvis var en god løsning for en mulig jobbsøker.
 
De tre brukte sitt nettverk som medlemmer i Verdal Næringsforum til å lufte problemstillingen, og forespurte samtidig VNF om å fungere som en fasilitator for en mulig løsning. Etter noen møter fant vi i fellesskap frem til en spennende og nyskapende samarbeidsform som fyller tre bedrifters behov, samtidig med at det legger grunnlaget for en full stilling for en jobbsøker. Prosjektet er behandlet og godkjent av styret i Verdal Næringsforum.
 
Årsaken til at vi ikke har gått bredt ut og invitert flere medlemsbedrifter inn, ei heller undersøkt om flere har samme behov, ligger i stillingsbeskrivelsen; Dette er et pilotprosjekt med midlertidig varighet.
 
Hensikten er selvsagt å lykkes med piloten på en slik måte at ordningen kan videreføres permanent når prosjektperioden på ett år er over. Da vil det også vise seg om de erfaringene vi vil gjøre oss det kommende året, får overføringsverdi for flere. En målsetning er i etterkant å analysere om dette er et forretningsområde som Verdal Næringsforum skal utvikle videre.
Prosjektet vil evalueres både underveis og ved veis ende.